Sökformulär

Kapitalism och vinstmaximering

Vilka äger medierna?

Upphovsperson: Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Latinamerika, Ecuador, Kapitalism och vinstmaximering, Information, kommunikation och media
Makten över de latinamerikanska medierna ligger i händerna på några
få stora företagsgrupper, precis som i stora delar av övriga världen.
"Om man inte bryter med det kapitalistiska systemet tror jag inte att
man kan komma ifrån ägandekoncentrationen i medierna", säger den
ecuadorianske ekonomen Guillermo Navarro.

Kapitalmarknaden: ett bra verktyg För att påverka företag att ta socialt och miljömässigt ansvar

Upphovsperson: Sjöström, Emma
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Lokal ekonomi och försörjning, Ursprungsfolk, Rättvis handel, Marknadsföring och reklam, Kapitalism och vinstmaximering
"Tänk dig en aktieanalytiker i Stureplanskvarteren i Stockholm. Tänk dig sedan
en ursprungsbefolkning i Ecuador som anser att de blivit orätt behandlade av
utländska oljebolag. Två helt skilda världar, kan tyckas. Men de har en
närmare koppling än vad man först skulle kunna tro", anser skribenten till denna artikel.

Sumak Kawsay - visionen om "det goda livet"

Upphovsperson: Blanco Valer, Carmen
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2011
Ämnesord: Konsumtion, Kapitalism och vinstmaximering, Kultur, Kulturell identitet och gemenskap, Ursprungsfolk, Miljö, Latinamerika
De folk som för cirka 40 000 år
sedan befolkade den amerikanska
kontinenten Abya Yala utvecklade
kulturer anpassade till de olika
miljöer där de bodde. De utvecklade
även olika kosmovisioner: livså-
skådningar som förklarar världen
och relationer mellan till exempel
stjärnbilder, berg, vattenkällor,
skogar, djur och människor. Kosmos
betraktades som en helhet och
människan som en del av denna

"Det finns sätt att organisera samhället som inte är kapitalistiska"

Upphovsperson: Raudsepp, Mari
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Naturresurser, Multinationella företag, Kapitalism och vinstmaximering, Vatten, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Peru
Redan på 60-talet ledde Hugo Blanco de jordlösa böndernas kamp mot
godsägare i Peru. Idag, 77 år gammal, är han fortfarande en framstående representant för den folkliga kampen i Latinamerika. Samtal om vattenmarschen, Perus miljöproblem
och vikten av en förändring underifrån

Grön ekonomi: kapitalismens högsta grad av medvetenhet

Upphovspersoner: León, Osvaldo | Edquist, Kerstin (fotograf)
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Ekonomiska kriser, Kapitalism och vinstmaximering, Ursprungsfolk, Miljö
Finanskrisen – ”som överskuggar alla andra kriser” - lämnar inget större manöverutrymme för att utveckla alternativ inom
ramen för Rio +20, fns konferens om hållbar utveckling. det säger den portugisiske sociologen Boaventura de Sousasantos,
chef för Centret för Sociala Studier vid Universitetet i Coimbra, Portugal.

"Att återvända till landsbygden är Europas största utmaning"

Upphovsperson: Moberger, Kim
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2012
Ämnesord: Sociala rörelser, Jordbruk, Ekonomiska kriser, Multinationella företag, Kapitalism och vinstmaximering, Livsmedelsförsörjning, Europa, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika
Mitt i rådande finanskris, klimatkris och demokratikris besökte argentinaren Diego Montón Sverige för att tala om den internationella småbrukarrörelsen La Vía Campesinas kamp och de möjligheter till förändring som finns – om vi arbetar tillsammans i Nord och Syd.

Fler perspektiv på allmänningar

Upphovsperson: Dalmalm, Johanna
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kapitalism och vinstmaximering, Kultur- och informationsallmänningar, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen skriver i förra BiS-numret i debatten om upphovsrätt och allmänningar att allmänningar behöver skyddas från exploatering och vinstintresssen för att kunna överleva. Lund och Jensen-Urstund beskriver CC-licenser i samma nummer som ett virus som angriper det privata ägandet när kommersiella intressen försöker använda det. Frågor om ägande och fördelning av resurser är alltså i absolut fokus i den här diskussionen.

Landgrabbing - kampen om jordbruksmarken

Upphovsperson: Lundqvist, Sori
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Jakten på odlingsbar mark trappas upp när företag, stater,
pensionsfonder och andra aktörer köper upp eller arrenderar
stora landområden runtom i världen. Småbrukare och
ursprungsfolk förlorar ofta sin mark och sin möjlighet till
försörjning när konkurrensen om marken ökar. Landgrabbing
är ett snabbt växande globalt fenomen.

Landgrabbing – konsekvenser för människor och miljö

Upphovsperson: Jalvemyr, Rebecka
Utgivare: Latinamerikagrupperna
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kapitalism och vinstmaximering, Jordlöshet
Ledare.
Ägarkoncentration av odlingsbar
mark blir allt vanligare över
hela världen. Investerare i rikare
länder köper upp eller arrenderar i
fattigare länder, där ojämn fördelning
av mark sedan länge är en av
grundorsakerna till ojämlikhet och
att människor lever i fattigdom.
Småbrukare och ursprungsfolk som
redan har osäker tillgång till mark
är de som drabbas hårdast. De koloniala mönstren som upprepar
sig och fenomenet kallas för
landgrabbing.

Sidor