Sökformulär

Storbritannien

Vad är det för flaskpost Tariq Ali har kastat i vattnet: en rätt tung flaskpost...

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Kulturhistoria, Islam, Pakistan, Litteratur, Storbritannien
Brittisk-pakistanske Tariq Ali har varit på besök i
Sverige. Han skulle bland annat presentera sin nya
bok på Ordfronts förlag, Pakistan mellan diktatur
och korruption. Och det var svårt att missa besöket,
Tariq Ali förekom i radio, på teve och i alla de
stora tidningarna. Samt på ett möte på Kulturhuset
i Stockholm.
Internationalens Farooq Sulehria träffade honom.
Men de talade inte om den boken.

Det rettferdige, relevante og lokale folkbiblioteket

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Fattigdom, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Storbritannien, Kanada
Anders Ericson har tidigare under 2010 i norska Bibliotekforum (8/2010) recenserat den amerikanska boken ”Public Library Services for the Poor”. Både i USA och Storbritannnien har böcker om fattigdom och social exkludering blivit allt mer aktuella frågor också för biblioteken. Nu har en bok på samma tema, Public Libraries and Social Justice, publicerats i Storbritannien, som Anders här uppmärksammar också bis läsare på!

Vad händer med folkbiblioteken?

Upphovsperson: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Kanada
Utlåning, besök och antal bibliotek har sjunkit i Sverige sista tio åren. Hur allvarligt är det? Hur ser det ut i andra länder? bis skickade frågan till ett antal bibliotekarier i olika länder. De svar vi fick varierar i längd och form. Folkbiblioteken är trängda av åtstramningar, men satsar också offensivt är den korta sammanfattningen av enkäten. På BiS hemsida - www.foreningenbis.com - finns inläggen samlade med plats för kompletteringar och kommentarer. Det här är frågorna vi ställde :

- How do you, from your personal perspective, value the situation of the public library in your country?
- Would you say that the support of public libraries is strong among the people in your community/society?

Folkbildning och mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Demokrati, Norge, Storbritannien, Sverige, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, USA
När folkbildningsrörelser engagerar sig för demokrati och mänskliga rättigheter innebär det en demokratisering och politisering av bildningen. När biblioteken engagerar sig för folkbildning,demokratiseras och politiseras biblioteksverksamheten. Folkbildning som begrepp och historisk företeelse ger dock artikelförfattaren en del bekymmer.

Sidor