Sökformulär

Utländsk truppnärvaro

Blanda inte bistånd och militärt stöd!

Upphovsperson: Törnblom, Björn-Åke
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2011
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Internationellt bistånd, Afghanistan
Björn-Åke Törnblom har arbetat i Afghanistan åt Svenska Afghanistankommittén som säkerhetsansvarig. På plats har han sett vad det innebär
när gränsen mellan humanitärt bistånd och militära projekt suddas ut. Biståndsorganisationer bygger sin säkerhet på att projekten förankrats i lokalsamhället.
Privata företag och militärer åker ut i full stridsutrustning och
erbjuder diverse stöd, ibland med förödande konsekvenser för dess personal
och bybefolkningen

Forcerat trupptillbakadragande

Upphovspersoner: Forsberg, Magnus | Forsberg, Magnus (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2013
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Internationellt bistånd, Brottslighet, Afghanistan
Magnus Forsberg skriver att de afghanska säkerhetsstyrkorna saknar motivation och förmåga att ta över säkerhetsansvaret i landet. Överlämnandet av detta ansvar från Isaf är i många fall forcerat, tycker han. Som ett resultat av tillbakadragandet av internationell trupp kommer troligen biståndsnivåerna till Afghanistan även att minska drastiskt.

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige, Afghanistan
Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater.
Detta bistånd kombineras ofta med utrikespolitik, diplomati och ibland militär närvaro. Så är uppenbart fallet med Afghanistan. Av 27 medlemsländer i EU har 25 både bidragit till Natos Isaf-styrka och samtidigt gett bistånd till Afghanistans regering. Detta har medfört ett bistånd som i vissa fall har varit nära kopplat till militära strategier.
Det finns två problem med en luddig gräns mellan civila och militära insatser.
Det ena är ökade hot och attacker mot civila program och biståndsarbetare för att de mister sin trovärdighet i upprorsmännens
ögon. Det andra problemet uppstår när militära fredsbevarande insatser bekostas av biståndet och konkurrerar ut satsningar för att bekämpa fattigdom.

Afghanistan och 2014-syndromet. Rädsla, hopp och beslutsamhet

Upphovspersoner: van Biljert, Martin | Hjukström (övers), Charlotte
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2014
Ämnesord: Politiska val, Politiska taktiker och strategier, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan
President Obama offentliggjorde tiden för de amerikanska truppernas tillbakadragande från Afghanistan redan år 2011. Sedan dess har utsikterna för 2014 hängt
över landet som ett hotfullt ovädersmoln. Nu är vi där. Det finns fortfarande rädsla och nervositet men det finns också afghaner som anser att omvärlden gör fel i att se så pessimistiskt på landets framtid.

Sidor