Sökformulär

Utländsk truppnärvaro

”I feel very sorry for you"

Upphovsperson: Rahm, Johan
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Utbildning och skola
Flickskolan Qalai Janan Khan utanför Jalalabad, öster om Kabul, har murar, men bara fyra klassrum för sina 1 200 elever. De läser i skift, morgon och eftermiddag. Svarta tavlor
är målade på insidan av murarna. Där står lärarna med kritor i solgasset ute på skolgården. Flickorna sitter på blå presenningar på marken. När det regnar ställer man in lektionerna. Likaså på sommaren när det kan bli 50 grader hett.

SAK kräver svenskt initiativ för fred i Afghanistan!

Upphovsperson: SAK:s styrelse
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Mänskliga rättigheter
Inledning på uttalande från SAK:s styrelse: "Den tidigare sköra freden i Afghanistan har allvarligt försvagats. Utländsk inblandning hotar nu landets suveränitet.
Bristen på säkerhet för afghanska medborgare utgör ett avgörande hinder för återuppbyggnad och utan säkerhetsstärkande insatser på regeringens sida hotas Afghanistan på nytt att bli skådeplats för ett transnationellt inbördeskrig."

Vad händer... ... med Diego Garcia och de andra Chagosöarna?

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Maldiverna, USA, Storbritannien
Mitt i Indiska oceanen, mellan Maldiverna och Mauritius, ligger Chagosöarna. Efter att i mitten av 1960-talet ha upprättat ”British Indian Ocean Territory” på
ögruppen slöt kolonialmakten Storbritannien ett 50-årigt hyresavtal med USA som gjorde anspråk på den största ön Diego Garcia för militära ändamål. Militärbasen,
som upprättades 1974,
är av stor strategisk betydelse för USA och har använts både under det kalla kriget, Gulfkriget och för 2000-talets militära operationer i Afganistan och Irak.

Kan svaret verkligen vara fler soldater?

Upphovspersoner: Kristiansson, Bengt | Svensson, Marcus (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Internationellt bistånd, Väpnade motståndskamper
Rapporterna om hur civila drabbats av den pågående konflikten i Afghanistan är entydiga, skriver Bengt Kristiansson. Utvecklingen i Afghanistan under sommaren har varit dyster. Det talibanledda motståndet mot regeringen och de utländska trupperna har stärkts och bekämpas som tidigare med nästan enbart militära medel.

”Bryr ni er verkligen om vår fattigdom?”

Upphovsperson: Pettersson, Torbjörn
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Väpnade motståndskamper
Farishta Sakhis fråga blir hängande i luften över den månghövdade
åhörarskaran i konferenscentret Polstjärnan i Stockholm.
Temat för SAKs internationella konferens var Fredsbygget i Afghanistan. För den som följer utvecklingen i Afghanistan är fredsbyggnad knappast den första associationen. Under 2008 har antalet civila dödsoffer ökat med nästan 40 procent.

”Given läsning”: Bengt Kristiansson om en bok som vägrar att släta över.

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Politisk historia, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, USA, Kriget mot terrorismen, Konservatism, Imperialism
Ahmed Rashid har nu gett ut en ny bok som på svenska fått titeln Vägen mot Kaos: USA:s politiska haveri i Afghanistan, Pakistan och Centralasien
(Svenska Afghanistankommittén).
Denna nya bok är en gigantisk och helt uppdaterad sammanfattning av Rashids omfattande insyn i och erfarenhet av situationen i Afghanistan och Pakistan efter talibanernas fall från makten i Kabul hösten 2001.
Boken beskriver huvudsakligen två
utvecklingar (undertiteln till trots så
sägs inte så mycket om Centralasien):
dels USA:s och Natos misslyckade försök att stabilisera Afghanistan dels det accelererande sönderfallet av Rashids eget hemland Pakistan.
I en lysande introduktion (Nationsbygge eller imperiell överexpansion)
summerar han att den amerikanska makten skakas i sina grundvalar när 2008 närmar sig sitt slut, har fått sin trovärdighet ruinerad, en desillusionerad amerikansk befolkning på
hemmaplan och en värld som i sin helhet är betydligt farligare än förut.

Ahmed Rashid hoppas på ny USA-politik i Afghanistan: besökte nyligen Stockholm i samband med SAKs konferens.

Upphovsperson: Andersson, Ulf B.
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, USA, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Med anledning av Ahmed Rashids nya bok Vägen mot kaos bjöd SAK i samband med den internationella konferensen Fredsbygget i Afghanistan in till en pressfrukost med författaren. Ett 15-tal journalister var på plats, däribland Ulf B Andersson från Amnesty Press som här gästspelar i Afghanistan-nytt.

Sidor