Sökformulär

Utländsk truppnärvaro

Kuba motsätter sig ryskt militärt samarbete

Upphovspersoner: Smith, Wayne | Björklund, Eva (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Utländsk truppnärvaro, USA, Ryssland
En oidentifierad rysk officer gick under sommaren ut i Izvestiya men påståendet ”när USA sätter upp sitt raketförsvarssystem i Polen kommer våra strategiska bombplan att landa på Kuba”. När den ryska delegation som besökte Kuba 30-31 juli hade många förväntat att det skulle resultera i någon form av rysk-kubanskt militärt samarbete. Men uppenbarligen återvände den ryska delegationen till Moskva utan någon överenskommelse av det slaget. Ryska nyhetsbyråer noterade också att en hög kubansk diplomat hade antytt att Kuba inte var intresserat av militärt samarbete, bl a med hänvisning till negativa erfarenheter från tidigare samarbete med f d Sovjetunionen.

"Bombningarna av Afghanistan måste upphöra - Sverige måste ta hem sina trupper från Afghanistan"

Upphovspersoner: *, * | Föreningen Fjärde Världen
Utgivare: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, USA, Krig
Enligt tillgängliga uppgifter har USA:s bombningar av Afghanistan trappats upp. Attackflyget genomför 30 uppdrag per dag, i genomsnitt fälls bomber eller öppnas eld från dess flygplan sex gånger om dagen. New York Times rapporterade redan 17/11 förra året att nästan 10 ton bomber kan fällas under en enda sådan flygning.
Effekten på marken är fasansfull.

Vad finns det för alternativ? Gott om folk när SAK lyfte frågan om utländsk trupp

Upphovsperson: Gabrielsson, Anna
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism, Övrig ekonomi
I början av maj anordnade SAK två seminarier i Malmö och Stockholm som belyste olika perspektiv på konfliktsituationen i Afghanistan. SAKs generalsekreterare Bengt Kristiansson inledde på båda seminarierna med att ge en översiktlig bild av Afghanistan idag.

USA:s militära strategi i Latinamerika: en allamerikansk väpnad styrka under Pentagons befäl

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Nicaragua, Latinamerika, USA, Militärer, Imperialism, Centralamerika
Det är viktigt att ha kontroll över vapnen och USA har därför en plan för att reducera vapenmängden hos de centralamerikanska försvarsstyrkorna. Detta avslöjade Colin Powell när han för flera år sedan som utrikesminister besökte Nicaragua. Han krävde då att de SAM 7-missiler som var en viktig del av Nicaraguas luftförsvar skulle förstöras. Också försvarsminister Donald Rumsfeld har varit i Nicaragua och framfört påtryckningar från USA:s regering.

Viktigt att afghanerna får delta i beslutsfattandet

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Politiska val
Än en gång har afghanerna agerat modigt för att bevara sin nations integritet. Det höga valdeltagandet trots hoten om utbredda våldshandlingar visar vilken stark längtan efter fred det finns i landet.
Inför det här numret hade jag tänkt att läsarna kunde vara intresserade av att höra vad afghanerna känner inför framtiden. Här följer därför en blandning av åsikter som hämtats ur samtal med många olika vänner, både unga och gamla, från affärsinnehavare, chaufförer och studenter till framstående aktörer på den politiska arenan.

En svår balansgång

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Kriget mot terrorismen, Irak, Imperialism
SAK:s generalsekreterare 2005: I debatt och diskussioner här hemma likställs ofta situationen i Irak med Afghanistan. Jag brukar få frågor om just detta. Visst finns det likheter men också betydande skillnader i historia och nuvarande situation mellan de båda länderna.

Antaget förslag rörande motion nr 11 från årsmötet 2003

Upphovspersoner: Hermansson, Stellan | Hjukström, Peter | Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, USA
Den av SAK:s förbundsstyrelse utsedda arbetsgruppen för behandling av motion 11 och motionssvaret från årsmötet 2003 har enats om nedanstående förslag till uttalande. Förbundsstyrelsen beslöt vid sitt möte den 4 april 2004 att ställa sig bakom uttalandet och föra det till årsmötet för beslut.

Befolkningens säkerhet kommer först

Upphovsperson: Blom, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Våld och konflikter, Kriget mot terrorismen
Den demokratiska utvecklingen i Afghanistan går hand i hand med landets utveckling mot hållbar fred. Om människor kan göra sina röster hörda genom legitima demokratiska institutioner så minskar risken för våldsyttringar och väpnad konflikt. Samtidigt är fred och säkerhet nödvändigt för att människor fullt ut och utan rädsla ska kunna delta i den demokratiska processen.

När svaren uteblir tynar förtroendet: MR-kommissionens Nader Nadery om ockupation och självständighet

Upphovspersoner: Nadery, Nader | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Konfliktlösning
Nyligen avslutades SAKs stora internationella seminarium Afghanistan
– en demokrati i utveckling?
Under två dagar i november fanns många intressanta talare på
plats i Stockholm. Du kan läsa mer om seminariet i nästa nummer av Afghanistan-nytt. Men redan här och nu kan du läsa om vad Nader Nadery från Afghanistans oberoende människorättskommission talade om under avdelningen Afghanistan – A New Great Game.

Sidor