Sökformulär

Utländsk truppnärvaro

Vad vill Sverige i Afghanistan?: ny strategi för svenska biståndet. Afghanistan-nytt reflekterar

Upphovsperson: Schönmeyr, Carl
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Infrastruktur, Sverige, Reproduktiv hälsa, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Småföretagare, Internationellt bistånd, Politiska taktiker och strategier
Att strategier för biståndet är viktiga, kanske till och med utslagsgivande, för
framgång eller brist på framgång i allt utvecklingssamarbete är något som aktivt
intresserade medlemmar i SAK inte kunnat undgå att uppmärksamma under
senare år. Vid flera årsmöten i följd har deltagarna haft tillfälle att diskutera och
fatta beslut om SAKs biståndsstrategier, på det ena verksamhetsområdet efter
det andra. I förberedelsearbetet har enskilda medlemmar, arbetsgrupper, fältorganisationen,
kansliet, styrelsen och generalsekreteraren deltagit i processen,
som på så sätt blivit väl förankrad i vår organisation.

Afghanistan behöver säkerhet och utveckling

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Internationellt bistånd, Europa, Väpnade motståndskamper
"Det senaste året har hundratals skolor i Afghanistan bränts ned av talibaner.
Inför presidentvalet hotade motståndsrörelsen (främst talibaner) att
skära fingrarna av de som gick och röstade. Vid ett par tillfällen har talibananhängare
kastat syra i ansiktet på flickor på väg till skolan. Flertalet
av de civila som dödats i den väpnade konflikten har dödats av talibanerna."

Antropolog - i krigets tjänst?

Upphovsperson: Norman, Anna
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Irak, Kriget mot terrorismen, Kulturella seder, Vetenskap och forskning, Information, kommunikation och media, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, USA, Krig
Bland de amerikanska soldater
som är stationerade i Irak
och Afghanistan finns antropologer,
sociologer och socialpsykologer.
De ingår i ett
program som kallas för Human
Terrain System, HTS.
Det startades av Pentagon
omkring 2007 och har sedan
utvecklats till ett omfattande
och kostsamt projekt.

Bistånd är inget vapen!

Upphovsperson: Pettersson, Torbjörn
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, USA, Internationellt bistånd, Non-Governmental Organizations (NGOs)
I det fattiga Shulgara-distriktet i Balkhprovinsen
i Norra Afghanistan börjar vårt nya arbete ta
fart. 2008 fick SAK extra anslag från Sida för att
utvidga verksamheten i de provinser där Sverige
också har ansvar för återuppbyggnaden
inom den internationella säkerhetsstyrkan ISAF.
Under några år har vi startat flera modellskolor
och stärkt verksamheten inom programmet för
afghaner med funktionshinder.

Officiellt uttalande, 2010-01-08

Upphovspersoner: Wilkens, Ann | Pettersson, Torbjörn | Svenska Afghanistankommittén
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, Politiska institutioner, Politisk historia, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
"Trots närvaro
av ca 100 000 soldater i utländsk trupp och trots att majoriteten
av dem haft till uppgift att stärka säkerheten, skapa stabilitet
och tillhandahålla förutsättningar för civil återuppbyggnad är
verkligheten idag att säkerhetssituationen kraftigt försämrats.
Samtidigt har den politiska styrningen av landet uppvisat
växande brister. Korruptionen har brett ut sig, krigsherrar fått
förnyade maktpositioner och den ekonomiska utvecklingen
återigen stannat av. Detta medför att många afghaner idag
misstror 'den internationella agendan'."

Utan Afghanistankriget faller Nato samman

Upphovspersoner: Sulehria, Farooq | Karlström, Gunvor (övers.)
Tidskrift/källa: Internationalen
År: 2009
Ämnesord: Geopolitik, Politiska institutioner, Kriget mot terrorismen, Militärer, Europa, Imperialism, Utländsk truppnärvaro, Afghanistan, USA, Krig
Om USA inte kan få med sig sina Nato-allierade i kriget i Afghanistan kan det betyda slutet för Nato. Farooq Sulehria granskar oron bland ministrar och Natoledare över vad som kan hända om USA inte kan dra med sig sina allierade i försöket att ta greppet om Asien…

Isaf-befälhavare om utmaningar, framgångar och resurser

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Sverige, Afghanistan, Myndigheter och förvaltning
Under ett halvår fram till slutet av november förra året var Olov Granander befälhavare för den svenska
Isaf-styrkan i Mazar-e-Sharif. Perioden som Granander var befälhavare är hittills den våldsammaste
i svenska Isafs historia i Afghanistan. Under 2009 nästan femdubblades antalet angrepp mot den
svenska truppen och sex svenska soldater skadades allvarligt av vägbomber.

I skuggan av kriget

Upphovspersoner: Stefansson, Andreas | Bengtsson, Lasse | Bengtsson, Lasse (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2011
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Internationellt bistånd, Afghanistan
I Afghanistan, det land som nog mer än alla andra har drabbats av världsutvecklingen efter 11 september, har det pågått två
slags samtidiga processer det senaste decenniet. Den ena styrd av jakten på Usama bin Ladin. Den andra: det mödosamma och
långsiktiga uppbyggnadsarbetet av ett av världens fattigaste och mest utsatta länder.

Sidor