Sökformulär

Zimbabwe

Sakta vänder opinionen

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Zimbabwe, Sociala rörelser, Sydafrika, Statlig repression, Opinionsbildning
När ledare i Södra Afrika tiger om våld och repressiva lagar i Zimbabwe så hörs civilsamhällets röster desto starkare. Den sydafrikanska fackföreningsrörelsen, sociala rörelser och andra organisationer sätter ljuset på situationen i grannlandet.
"En kompakt mur av tystnad omger ledare i regionen. Den enda grupp som kan arbeta för solidaritet
är civilsamhället" säger David Kalete från organisationen CIVICUS.

Polisingripanden mot protester

Upphovsperson: Svensson, Viktor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Zimbabwe, Mänskliga rättigheter
Mike Davies har fört dagbok över sina upplevelser från tisdagen den 18 till fredagen den 21 november 2003. Dagboken inleds med en demonstration i centrala Harare, Zimbabwes huvudstad. Kravallpolisens anfall ledde till att Mike Davies och ett femtiotal andra placerades i arresten på polishögkvarteret i Harare, Zimbabwe.

Forellfiske i bergstrakter

Upphovsperson: Victor, Svensson
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Småföretagare, Zimbabwe, Lokal ekonomi och försörjning
"Det hela började med att Nyanga kommun frågade oss bybor om det var något särskilt vi ville satsa på gemensamt inför framtiden", säger Precious Machingauta.
Efter en tids diskussioner bestämde byborna på ett stormöte att stuguthyrning och fiske var vad man ville bygga framtiden på. Vår stuga och ytterligare en uthyrningsstuga ligger i Gaireziflodens dalgång i nordöstra Zimbabwes bergstrakter mot Moçambique.

Aids förändrar könsrollerna

Upphovspersoner: Jakobsson, Lina | Hernborg, Emma
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Zimbabwe, Hiv/Aids, Genus och jämställdhet
- I ett land där omkring en tredjedel av den unga, produktiva befolkningen är smittad av hiv är det en omöjlighet att prata om handel och utveckling utan att samtidigt lyfta frågan om aids. Det menade Isabella Matambanadzo när hon talade på Södra Afrikadagarna 2003.

Liksom kvinnor i Europa under andra världskriget fick överta männens arbeten när inkallelseorderna kom, får kvinnor i Zimbabwe idag ta ett allt större ansvar för familjernas ekonomi när männen insjuknar i aids.

Lantarbetarna utsatt grupp

Upphovsperson: Svensson, Victor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Zimbabwe, Klassrelaterade frågor, Fattigdom, Jordreformer, Statlig repression
Utan jobb och bortdrivna från sina hem. Så ser verkligheten ut för många lantarbetare i Zimbabwe efter landreformen:
"Större delen av Zimbabwes befolkning lever i ett jordbrukssamhälle. Före folkomröstningen om en grundlag i februari 2000 var jordbrukssamhället i regel ett fredligt samhälle. Zimbabwes befolkning röstade emellertid med en överväldigande majoritet emot grundlagen, som regeringen hade hävdat var folkligt förankrad, och hela helvetet bröt lös. Från februari 2000 och fram till nu har Zimbabwe upplevt den värsta formen av våld, tortyr, trakasserier och illegal fördrivning."
Så inleder Zimbabwe Community Development Trust sammanfattningen av en rapport om lantarbetare som stiftelsen gav ut i februari 2003.

Hårda straff för flyktingar

Upphovsperson: Muziro, Admire
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Zimbabwe, Flyktingar
Allt fler väljer att lämna Zimbabwe. En del tar hela familjen och flyttar för gott, kanske till Europa. Sämre lottade tar sig på illegal väg till grannländerna.
Cirka 600 000 zimbabwier, många högutbildade, lever idag (2003) i Storbritannien, i flera fall illegalt. Men myndigheterna har under det senaste året inte ingripit mot dessa och inga deportationer äger rum sedan januari 2002.

Getter räddning i torkan

Upphovsperson: Svensson, Victor
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Djur, Lokal ekonomi och försörjning, Zimbabwe, Internationellt bistånd
Femerai Mukorah är gladlynt och gestikulerar med händerna när hon pratar. Hon arbetar för handikapporganisationen Jairos Jiri, där hon är ansvarig för handikappades rehabilitering på lokal nivå. Vi är på väg till ett av deras inkomstskapande projekt, Batsirai getuppfödning i byn Gwenhamo.
"Vi är tio personer i projektet", säger Joshua Chisuo eftertänksamt. Fyra är handikappade. Pengar för att köpa in getterna har projektdeltagarna lånat av Jairos Jiri.

Sidor