Sökformulär

Zimbabwe

Jordreformen inifrån

Upphovsperson: Stendahl, Emilie
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Zimbabwe, Jordreformer, Korruption, Politiker, Statlig repression
MUGABE HAR FRAMGÅ NGSRIKT marknadsfört sin jordreform som en kamp mot kolonialismens förgångna oförrätter.
Christina Lamb menar att reformen inte alls är en uppgörelse med kolonialismen och hon anser att västerländska journalister gjorde Mugabe en tjänst genom att fokusera så mycket på
de vita jordbrukarna när invasionerna av gårdarna inleddes. De glömde bort de svarta lantarbetarna trots att hundratusentals av dem förlorade sina hem och sitt leverbröd.

Militära hoten har minskat: ”osannolikt att Sydafrika utsätts för militär aggression”

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Zimbabwe, Angola, Mocambique, Militärer, Sydafrika
Orosmolnen har skingrats. Det kalla kriget är över, apartheid tillhör det förgångna och rebellledaren Jonas Savimbi är borta.
Samtidigt som världen blivit ett farligare ställe har Södra Afrika blivit fredligare.
För länderna i SADC-regionen har det haft positiva följder, inte minst på ekonomin, men de är för den skull inte helt förskonade från kriget mot terrorismen.

Sidor