Sökformulär

Ska Irland skrämmas till att rösta Ja till Lissabonfördraget?

Upphovsperson: Torstensson, Gösta
Tidskrift/källa: Internationalen
Nummer: 2009:40
År: 2009
ISSN: 0345-5467
Språk: sv
Relation: http://www.internationalen.se
Ämnesord: Irland, Politiska institutioner, Folkomröstningar, Europa
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: intis40-kro.pdf (97.81 KB)
Fredagen den 2 oktober folkomröstar irländarna för andra gången om Lissabonfördraget.
Förutsättningarna är i några avseenden annorlunda: Om irländarna röstar ja kommer alla medlemsländer att behålla sin kommissionär efter 2014. Det är ett politiskt löfte från EU:s nuvarande ledning. Men någon förändring av fördragstexten har inte gjorts.
Nytt sedan den första folkomröstningen är även ett antal preciseringar av vad Lissabonfördraget innebär - enligt Fredrik Reinfeldt:
Rätten till liv (abortförbud), skydd av familjen och rätten till utbildning förblir irländska avgöranden, beslut om skatter i EU kräver fortsatt enhällighet bland EU:s medlemsländer, Lissabonfördraget påverkar inte Irlands neutralitet.