Sökformulär

Högt lyckoindex

Upphovsperson: Serrano, Pascual
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2009:04
År: 2009
Sidnummer: 16-16
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Konsumtion, Hållbar utveckling, USA, Socialpolitik, Miljö och ekologi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: hogt_lyckoindex_4.09.pdf (112.02 KB)
En brittisk studie visar att kubaner är lyckligare än US-amerikaner. ”Happy Planet Index” tar upp 3 indikatorer på mänsklig välfärd som alternativ till traditionella utvecklingsmått.: förväntad livslängd, tillfredsställelse med livet och ekologiskt fotavtryck. Det visar att ett långt och lyckligt liv är möjligt med mycket mindre ekologiskt avtryck än i de högkonsumerande länderna.