Sökformulär

Tål världen mer turism?

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
Nummer: 2003:09-10
År: 2003
ISSN: 1104-5965
Språk: sv
Relation: http://www.afrikagrupperna.se/
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Konsumtion, Transporter, Miljö och ekologi
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: Tål_världen_mer_turism_2003_9_10.doc (39.50 KB)
Miljöfrågorna är svåra att komma förbi när det gäller turism. Du kan vara världens mest miljömedvetna person som inte vill försämra förhållanden på något sätt. Men när du sätter dig i ett flygplan får ditt beteende negativa följder.
Det finns flera sätt att beräkna mänsklig påverkan på det globala ekosystemet. Ett sätt kallas ekologiska fotavtryck. De visar den biologiskt produktiva yta, räknat i hektar, som går åt för att försörja en person. Där ingår ytor som vägar och annan infrastruktur. Globalt sett finns i genomsnitt två hektar biologisk produktiv mark per person.Under 1970-talet översteg för första gången det globala ekologiska fotavtrycket den tillgängliga biologiska kapaciteten. Och det fortsätter att öka.