Sökformulär

Det kvalitetssäkrade folket

Upphovsperson: Berg, Sewilius
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
Nummer: 2008:04
År: 2008
Språk: sv
Relation: http://www.foreningenbis.org
Ämnesord: Sverige, Socialhistoria, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Vetenskap och forskning, Utbildning och skola
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: gabis804_folket.pdf (208.85 KB)
Idag tar åsikter och anspråk på till exempel bibliotekens lokala aktiviteter och uppsökande verksamhet, dess roll som debattforum och kulturproducent, oproportionerligt mycket tid från ett mer djupgående kvalitetsarbete menar artikelförfattaren.