Sökformulär

Kooperativ - inte bara i jordbruket

Upphovsperson: Claro, Elsa
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:04
År: 2012
Sidnummer: 11-11
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kooperativ, Kuba
Fil: nya_kooperativ_kuba_2.12.pdf (114.29 KB)
Runt om i landet arbetar olika tvärvetenskapliga grupper på
forskningsinstitut och universitet med att utforma experiment med 222 ”kooperativ” för stadsnäringar. De första kommer att dra igång under det sista kvartalet i år. Det handlar om att föra över den lokala driften av statliga företag till nuvarande anställda och andra intresserade. De som kommer att leda de kooperativ som har valts ut för försöket tar redan nu kurser i företagsledning och andra arbetsuppgifter.