Sökformulär

Föreningen ett Fritt Papua

FN-mandatet i Östtimor förlängs

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN:s säkerhetsråd förlängde i februari 2010 mandatet för UNMIT med ett år till den 26 februari 2011.
Artikeln refererar generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet och NGO-kommentarer till denna.

Rädda Papua och dess folk!

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Naturresurser, Västpapua
Den 23 december 1994 beslutade FN:s generalförsamling att den 9 augusti varje år är den internationella dagen för urbefolkningar. Med anledning av detta hölls den 13 september 2009 ett möte i Jayapura. Huvudtemat på mötet var ”Låt oss rädda Papua och dess urbefolkning”. Huvudtalare var prästen Forkorus Yaboisembut.
Han är också Papuas folkråds (Dewan Adat Papua—DAP) ordförande. Hans anförande innehåller ett upprop om att man måste skydda Västpapua och dess kvarvarande urbefolkning på 1,2 miljoner papuaner.

Ny brottsbalk i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Juridik, Östtimor, Reproduktiv hälsa
I förra numret av Merdeka & ÖsttimorInformation rapporterade vi om tre lagförslag, abortlag, jordabalk och medielagar,
utan att kunna säga huruvida de antagits eller inte. Abortlagen ingår i den nya brottsbalken som antagits. Jordabalken diskuteras fortfarande. Medielagarna har inte heller antagits än, men brottsbalken innehåller en
ändring som påverkar medier.

Maternus Bere: varför sådan uppståndelse?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Indonesien, Våld och konflikter
Sedan slutet av augusti har den östtimoresiska regeringens hantering av den indonesiske medborgaren Maternus Bere orsakat upprörda känslor inte bara i Östtimor och Indonesien utan också internationellt.
Så även här i Sverige bland oss aktiva i Öst-
timorkommittén. Det framgår bland annat av att fallet omnämns i flera av artiklarna i detta nummer av Merdeka & Östtimor-
Information.

Rättegången mot president Ramos-Hortas angripare

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Östtimor, Våld och konflikter
Vi hade förväntat oss att rättegången mot de 27 män och den kvinna, som är åtalade för
överfallen på president José Ramos-Horta och premiärminister Xanana Gosmão den 11 februari 2008, skulle vara högintressant för media och att vi skulle få utförliga redovis-
ningar för förhandlingarna. Så är dock inte fallet. Som vi skrev i nummer 41 av Merdeka
& ÖsttimorInformation, så beslöt domstolen i Dili den 11 augusti att skjuta upp rätte-
gången till september i år.

I september återupptogs förhandlingarna i Dilis distriktsdomstol.

Sidor