Sökformulär

Östtimor

Jämställdhetsfrågor i post-konfliktens Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Barn och ungdomar, Mäns övergrepp och våld, Familjefrågor
I australiska Asian Currents marsnummer 2011 skriver Sara Niner, redaktör för To resist is to win: the autobiography
of Xanana Gusmão och författare till Xanana: leader of the struggle for independent Timor-Leste, om jämställdhetsfrågor i Östtimor.

Diverse om och från Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Förslaget till statsbudget för 2011, president Ramos-Hortas och premiärminister Gusmãos besök på Kuba, elförsörjningen, dispyten med Woodside om gas från Greater Sunrise, medlemskap i ASEAN, rättsväsendet och korruptionen tas upp i denna översikt.

Kommittén undertecknar brev till FN:s säkerhetsråd

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Indonesien, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Östtimors National Alliance for an International Tribunal (ANTI) skrev i februari ett brev riktat till FN:s säkerhetsråd att de allvarliga brotten mot de mänskliga
rättigheterna, som begicks under den indonesiska
ockupationen 1975-1999, ännu inte behandlats i oberoende domstol.

Östtimorkommittén har också undertecknat brevet.

Östtimors engagemang i internationell fredsdialog

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
Sammanfattning av Henrik Hammargren, Sidas avdelning för Mänsklig säkerhet, presentation vid Östtimorkommitténs höstmöte 25 oktober 2010. Hammargren talade om konferensen "Internationell dialog, fredsskapande och statsbyggnad" som han deltog i i april 2010 i Dili, Östtimors huvudstad.

Bistånd på annat sätt

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Internationell solidaritet, Kina, Östtimor, Internationellt bistånd, Analfabetism, Sjukvård, Kuba
Två diktaturer ger, var och en på sitt sätt, effektivt bistånd till Östtimor. Kinas bistånd är mer synligt än de flesta andra biståndsgivares, ty de bygger offentliga byggnader. Kubas bistånd påverkar många människor direkt genom alfabetisering och sjukvård.

Sidor