Sökformulär

Östtimor

FN-chefens nya Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Politiska institutioner, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
FN-chefen Ban Ki-Moons Östtimorrapport för
perioden 20/9 2011 – 6/1 2012 distribuerades
till säkerhetsrådet den 18 januari. Rapporten är framlagd
i enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från
2011 som innebär att mandatet för United Nations
Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs
till den 26 februari 2012.

Rapporten redovisar en lugn politisk utveckling med goda framsteg och föreslår en förlängning av UNMIT:s mandat till slutet av 2012.

Watch Indonesia! skriver till Östtimors regering

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Östtimor, Mänskliga rättigheter
Den tyska solidaritetsrörelsen för Indonesien och Östtimor Watch Indonesia!, som bildades till följd av Santa Cruz-massakern 1991, skickade den 24 januari ett brev till Fernando Lasama de Araujo som är talman i Östtimors parlament. Brevet kräver att parlamentet omgående ska anta de lagar som reglerar implementeringen av rekommendationerna i rapporterna framlagda av sannings-, mottagnings- och försoningskommissionen respektive sannings- och vänskapskommissionen.

Östtimor 2012

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Myndigheter och förvaltning, Nationella befrielsekamper, Politiska institutioner, Non-Governmental Organizations (NGOs), Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
2012 - 10 års självständighet, 13 år sedan den indo-
nesiska ockupationsmakten fördrevs, 36 år sedan Portu-
gal drog sig tillbaka, 100 år sedan det stora Manufahi-
upproret lett av Boaventura mot Portugals kolonialstyre
och 500 år sedan portugiserna kom till Timor - två
händelser som kan ses som steg på vägen mot en nutida
nation, presidentval, parlamentsval och FN minskar sin
insats.

FN-chefens Östtimorrapport

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN-chefen Ban Ki-Moons senaste Östtimorrapport, som
omfattar perioden 8/1-20/9 2011, distribuerades till
säkerhetsrådet den 14 oktober. Rapporten är framlagd i
enlighet med säkerhetsrådets resolution 1969 från i år
som innebär att mandatet för United Nations Integrated
Mission in Timor-Leste (UNMIT) förlängs till den 26
februari 2012. UNMIT fortsatte att ledas av Ameerah
Haq som hade två nära medarbetare för utvecklings- och
säkerhetsfrågor.

Utfasning av svenskt bistånd till Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige
Detta var temat för Östtimorkommitténs medlemsmöte
som hölls på Slottsgatan 2 i Solna den 9 november.
Talare var Eva Atterlöv Frisell från Sida som sedan
några månader tillbaka arbetar med Östtimor och
besökte landet i oktober.
Utfasningen av det svenska bilaterala biståndet ska vara
slutförd i december 2013. De stöd som kanaliseras via
UNDP och UNICEF kommer att bestå under utfasnings-
perioden.

Uttalande på årsdagen av folkomröstningen

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Folkomröstningar, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Timor-Leste National Alliance for an International
Tribunal (ANTI) antog den 30 augusti, som är årsdagen
av 1999 års folkomröstning om Östtimors status,
uttalandet ”Att reda ut begångna brott mot mänskligheten är nyckeln till att öppna dörren för sanning och
rättvisa nu och framöver”.

Sidor