Sökformulär

Östtimor

Uttalande av Östtimorkommitténs årsmöte 2010

Upphovsperson: Östtimorkommittén
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Östtimorkommittén
År: 2010
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Internationellt bistånd
Därför vädjar vi alla och hemställer till riksdagen och regeringen

* att Sverige ska fortsätta samarbetet för utveckling med Östtimor även framöver

* att Sverige i alla internationella sammanhang aktivt verkar för internationellt stöd till Östtimors demokratiska, ekonomiska och sociala utveckling.

Film om ”Balibo five” förbjuds i Indonesien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Östtimor, Ockupationer, Indonesien, Politisk historia, Militärer, Krig, Bildkonst och film
Tony Maniatys bok Shooting Balibo:
Blood and Memory in East Timor blev nyligen filmatiserad med titeln ”Balibo”. Tony besökte
själv Balibo 1975 och var konsult för filmen. Den
skildrar de så omtalade morden den 16 oktober 1975 på
journalisterna Greg Shackleton och Tony Stewart från
Australien, nyzeeländaren Gary Cunningham samt britterna Brian Peters och Malcolm Rennie som hade rest
till Östtimor för att rapportera om Indonesiens aggressionspolitik.

Filmcensuren i Indonesien har förbjudit visning av filmen.

FN-mandatet i Östtimor förlängs

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd
FN:s säkerhetsråd förlängde i februari 2010 mandatet för UNMIT med ett år till den 26 februari 2011.
Artikeln refererar generalsekreterarens rapport till säkerhetsrådet och NGO-kommentarer till denna.

Ny brottsbalk i Östtimor

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Juridik, Östtimor, Reproduktiv hälsa
I förra numret av Merdeka & ÖsttimorInformation rapporterade vi om tre lagförslag, abortlag, jordabalk och medielagar,
utan att kunna säga huruvida de antagits eller inte. Abortlagen ingår i den nya brottsbalken som antagits. Jordabalken diskuteras fortfarande. Medielagarna har inte heller antagits än, men brottsbalken innehåller en
ändring som påverkar medier.

Maternus Bere: varför sådan uppståndelse?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2009
Ämnesord: Östtimor, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Indonesien, Våld och konflikter
Sedan slutet av augusti har den östtimoresiska regeringens hantering av den indonesiske medborgaren Maternus Bere orsakat upprörda känslor inte bara i Östtimor och Indonesien utan också internationellt.
Så även här i Sverige bland oss aktiva i Öst-
timorkommittén. Det framgår bland annat av att fallet omnämns i flera av artiklarna i detta nummer av Merdeka & Östtimor-
Information.

Sidor