Sökformulär

Östtimor

Bok om Sergio Vieira de Mello

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Östtimor, Politisk historia
Artikeln presenterar boken.

Samantha Power, Anna Lindh-professor vid Harvard
University, slutförde 2008 efter fyra års arbete Chasing
the Flame. Boken, som är baserad på intervjuer med
mer än 300 personer, däribland Kofi Annan, Xanana
Gusmão, José Ramos-Horta, Hans Corell och Jan Eliasson, på tidigare icke granskade FN-dokument och
sekundärkällor, tillkom på förslag av chefredaktören på
The Atlantic. Den gavs 2009 ut av Albert Bonniers förlag med titeln Han som brann för världen: Fredsmäklaren Sergio Vieira de Mello (631 s, översättare
Thomas Engström).

Caritas Östtimorprojekt

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Östtimor, Australien, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Investeringar, Barn och ungdomar, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Europa, Sverige, Övrigt religion
Inför tvåårsdagen av Östtimors självständighet höll
Östtimorkommittén ett öppet medlemsmöte den 18 maj.
Charles Camara, som är Östtimorhandläggare vid
Caritas i Sverige och besökte landet i mars-april, talade
om Caritas biståndsprojekt, varav de flesta i Asien finns
i Indien och Östtimor.

Rättegångarna i Jakarta

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Ockupationer, Indonesien, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Med anledning av rättegångarna i Jakarta som hölls
2002-2003 mot de ansvariga för våldsvågen i Östtimor
1999 gav Watch Indonesia! i samarbete med ett antal
tyska kristna organisationer i uppdrag åt advokaten
Bernd Häusler att bedöma dem juridiskt. Arbetet
resulterade i en rapport, som i mars i år hade översatts
till engelska: Justice for the Victims. A Legal Opinion
on the Indonesian human rights trials concerning the
crimes committed in East Timor in 1999.

Vatten till landsbygdens skolor på Östtimor

Upphovsperson: Johansson, Thomas
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Östtimor, Barn och ungdomar, Internationellt bistånd, Utbildning och skola, Hygien och sanitet
Lärarförbundet i Stockholmsregionen utvecklar sitt
arbete på Östtimor. Första delen som gällde att utrusta
Lärarnas hus är nu avklarad. Nu går vi in i fas två, och
då gäller det att gräva brunnar hos fattiga skolor på
landsbygden.

Sidor