Sökformulär

Antirasism och antifascism

Vad hände på vår salong "Biblioteken och antirasismen"

Upphovspersoner: Berge, Andrea | Willstedt, Tobias
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
BiS anordnade sin tredje salong med temat antirasism tisdagen den 6 mars på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Ungefär 20 personer dök upp för att diskutera den brännande frågan om hur vi utvecklar ett antirasistiskt förhållningssätt för biblioteken.

"Vem har nyckeln till biblioteket?": salong i Lund

Upphovspersoner: Hofmann, Andrea | Pavlov, Eleonor (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
En onsdagskväll i slutet av maj genomförde föreningen sin första Salong i Lund. Temat för kvällen var ”Bibliotek och antirasism”. Vi hade bjudit in två bibliotekarier: Susann Ek, som då var chef för Lindängen-biblioteket i Malmö (nu chef för Landskrona bibliotek) och Lotta Wogensen från Malmö högskola. Martin Persson, student på ABM och BiSare, modererade samtalet som ledde till en öppen diskussion.

Antirasism

Upphovspersoner: Dalmalm, Johanna | Willstedt, Tobias | Pavlov, Eleonor (foto)
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Antirasism och antifascism, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Följande dokument presenterades av Johanna Dalmalm och Tobias Willstedt inför BiS årsmöte 9
mars och på den salong som ägde rum i samband med årsmötet. Johanna och Tobias hade fått i uppdrag av BiS att plocka fram ett antal antirasistiska punkter som tjänar som komplettering till BiS Det rättvisa biblioteket. Den text som publiceras här är att betrakta som ett arbetsdokument
och inte de slutgiltiga punkterna. Arbetet med dessa fortsätter under året.

Walter Sack död

Upphovsperson: Wilén, Åke
Utgivare: Svenska Fredskommittén
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Antirasism och antifascism, Tyskland, Barn och ungdomar, Kulturmöte och kulturutbyte
Svenska Fredskommitténs antirasistiska studieresor till Berlin har nu pågått i mer än 15 år. Gott och väl 2.000 svenska gymnasieelever har deltagit. De har deltagit på en rad intressanta studiebesök och arrangemang. Men framför allt: De har mött och lyssnat på Walter Sack som nu avlidit.

Walter föddes i arbetarstadsdelen Kreuzberg i Berlin 1915. Hans föräldrar var judar och socialdemokrater. Det medförde att hela familjen på olika sätt diskriminerades och förföljdes från Hitlerväldets första dag.

ANC ska inte svika sina väljare

Upphovsperson: Mbeki, Thabo
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Antirasism och antifascism, Politisk historia, Kolonialism, Sydafrika
Sydafrikas folk röstade på ett överväldigande sätt för nationell enhet och försoning genom att förnya ANC:s mandat. Därmed röstade de för ett folkets kontrakt för att tillsammans skapa arbetstillfällen, bekämpa fattigdom och bygga ett bättre liv för alla.

Sidor