Sökformulär

Information, kommunikation och media

Media hörnpelare i USAs strategi Intervju med Atilio Borón

Upphovsperson: Silva, Mario
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Antiimperialism, Statskupper, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Kuba, USA
Boron hänvisar till den koncentrerade mediemakten kopplad till USA genom SIP, Interamerikanska Pressens Samfund. Där ingår alla de stora transnationella mediebolag som El Mercurio och Prisagruppen som koncentrerar sig på att undergräva den revolutionära processen i Latinamerika, särskilt den i Venezuela.
Den privata mediemakten är idag det kanske viktigaste redskapet för att bädda för och genomföra statskupper, eller regimskiften som det också kallas.

"Samma gamla Fidel" Intellektuella för freden och miljön

Upphovsperson: Elizalde, Rosa Miriam
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Information, kommunikation och media, Kuba
Det var samma gamla Fidel, tyckte Ignacio Ramonet efter det 9 timmar långa mötet med Fidel Castro på Internationella bokmässans första dag. Ramonet vet vad han talar om efter sin 100 timmar långa intervju med Fidel åren 2003-2005 som resulterade i boken med samma namn. Fidel hade inbjudit ett 70-tal utländska intellektuella och ett 50-tal av de mest framstående kubanska till ett möte för ett samtal om livet och läget i världen. Han lyssnade till de många inläggen som präglades av en påtaglig oro över krigshotet och klimathotet. ”För att kunna behålla sinnesnärvaron måste vi analysera problemen och kämpa för att lösa dem.” sa Fidel

Ingen medial vår i Latinamerika

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Kuba, Karibien
Huuvdfårans medier, även alla svenska med någon utbredning, har ignorerat eller förstrött försåtligt nedvärderat det historiska samgåendet i CELAC, Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen. Det har nu gått drygt 10 år sedan de massiva folkliga protesterna störtade presidenter på löpande band i Latinamerika. De tilldrog sig aldrig någon massivt medialt intresseför någon ”vår”. Nu har de lett till att de flesta regeringar i Latinamerika brutit sig loss från USA-väldet och blivit så dominerande att till och med USAs kvarvarande utposter insett vartåt det lutar och gått med i CELAC. Problemet, för mediebolagen, är att detta går emot deras intressen.

Första Twitter-mötet

Upphovsperson: Ekström, Örjan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Kuba
Den första juli samlades ett hundratal mitt i stan, i Havannapaviljongen. De unga kulturarbetarnas förbund Hermanos Saiz erbjöd fri IT-tillgång. Sådan är annars begränsad eftersom det bara funnits långsam och dyr satellitkoppling. USAs har utestängt Kuba från kabelanslutning. Nu när en undervattenskabel mellan Venezuela och Kuba är på plats hoppas twittrarna på bättre tillgång, men det kommer att ta tid.

Guds eget förlagshus

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Kristendom, Kuba
Katolska kyrkans tidskrifter på Kuba deltar aktivt i diskussionen om landets världsliga problem. De publicerar regelbundet kubaner i exil som Marifeli Perez-Stable, kolumnist Miami Herald. En av kyrkans ledande tidskrifter, Palabra Nueva har omfattande sekulärt innehåll och en upplaga över 100 000. Artiklarna är sällan polemiska eller öppet partipolitiska, så de USA-finansierade grupperna anklagar kyrkan för eftergivenhet.

Två nya böcker om Kuba Recensioner

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Politisk historia, Kuba
En liten och en stor ny bok om Kuba: Björn Kumms ”koncentrerade porträtt” av Fidel Castro, 144 sidor, och Tomas Gustafsson uppdatering av sin gamla bok om Kuba, 679 sidor. Kumm försöker ge en ”balanserad” bild och har fått få recensioner, en positiv i Aftonbladet, en totalt fördömande i Svensk Tidskrift. Hans ovilja att kalla Kuba för diktatur förargar. Gustafsson däremot tar till med militärdiktatur och får med beröm godkänt: ”Den bästa boken om Kuba på svenska” enligt DN.

Bomberna föll men Kuba stod bi USAs Grisbuktsinvasion 17.4 1961

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Terrorism, Utländsk truppnärvaro, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Spionage och undergrävande verksamheter, Information, kommunikation och media, Kuba, USA
Det började med att USA den 15 april 1961 bombade ut vad de trodde var hela Kubas flygvapen. Men några plan och piloter överlevde och kunde slå ut 3 av USA landstignings- och vapenlastfartyg i invasionens början den 17 april. Det tog två dagar innan den invasionsstyrka som ändå hunnit ta sig i land var utslagen och kubanerna stod som segrare den 19 april. CIA placerade sina versioner av invasionen direkt hos de internationella nyhetsbyråerna för att kontrollera den internationella opinionen, men sanningen fick den gången övertaget i FNs generalförsamling.

Först kom Wikiläckorna Sen mullvadarna

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba, USA
De wikiläckta rapporterna från USAs intressekontor i Havanna visade vilka ”dissidenterna” är och vem de arbetar för. Deras uppdragsgivare på USAs intressekontor, beskriver själva föraktfullt hur giriga de är och hur de totalt saknar förankring bland kubaner. När fyra kubaner som infiltrerat dessa USAs agentgrupper kastade sina täckmantlar kunde de med detaljerade och dokumenterade redogörelser ytterligare understryka vilken fantasivärld den USA-styrda internationella rapporteringen från Havanna bygger på.

Fidelfixering skymmer sikten Medierapportering om kommunistpartiets 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige, Kuba
Två moderata riksdagsledamöter krävde i en motion att ”det tillsätts en oberoende internationell granskning av förhållandena på det kubanska fängelset på Guantánamo”. Så långt har demoniseringen av Kuba gått att de inte vet att tortyrlägret är USAs, på ockuperad kubansk mark. Kanske är det inte så konstigt eftersom det hetat ”Kubafångar” och ”fånglägret på Kuba” samtidigt som det enda medierna tar upp från övriga Kuba är ”politiska” eller ”samvetsfångar”.
Så fungerar den medievärld som bara gör punktnedslag om de fruktansvärda övergrepp USA-regimen begår med krig och ockupationer, tortyr, utomrättsliga avrättningar etcetera och trots alla uppenbara lögner tar USA-regimens världsbild för sann. Det är rena Kubafogin en ”kunskapsregim, som producerar försanthållna ’kunskaper”.

Sidor