Sökformulär

Information, kommunikation och media

8 mars: Samtal med genusvetare

Upphovsperson: Björkman, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Varufiering, Genus och jämställdhet, Information, kommunikation och media, Kuba
Clotilde Proveyer, genusvetare på universitetet i Havanna, deltog i diskussionen efter en dokumentärfilm om kampen för jämställdhet och de framsteg som gjorts. Det var på kvinnodagen, och samtalet handlade mycket om de problem som återstår. Traditioner och kultur är starka krafter: att ändra folks förhållningssätt till könsroller tar tid. Och kubaner påverkas som alla andra av krafter de inte rår över: kulturimperialismens såpor befäster könsmaktsordningen. Kuba har kommit mycket långt men är fortfarande underrepresenterade på politisk toppnivå.

Recension: Fantastisk text eller platt dialog?

Upphovsperson: Thomsson, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Information, kommunikation och media, Litteratur, Sverige, Kuba
Recensenterna i de stora tidningarna bedömer Farlighetslagen i huvudsak positivt. De upptäcker inte ihåligheten i texten: hur Adolfssons repetitiva skrivsätt fungerar som meningslös utfyllnad av boksidorna.
Recensenterna uttrycker visserligen en känsla av det litterärt tvivelaktiga men ändå tycker att ”som reportage är det en fantastisk text” (DN). Ekenberg på Arbetarbladet går dock inte i fällan, och hanterar i sin korta recension Farlighetslagen inte annat än den platta och ointressanta formen.

TeleSur:Latinamerika med egna ögon

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Antiimperialism, Information, kommunikation och media, Kulturmöte och kulturutbyte, Latinamerika, Kuba
TeleSur är ett viktigt redskap för att befria folken från koloniala hjärnspöken och den nykoloniala hegemonin. Det är en mellanstatlig Latinamerikansk TV-kanal, med säte i Caracas. Venezuela, Kuba, Bolivia, Ecuador samt Argentina och Uruguay är delägare medan Brasilien bidrar med teknik. Syftet är att låta latinamerikanerna se sig själva med egna ögon, i stället för genom de USA-dominerade bolagskanalernas närsynta och snedvridna linser. Under statskuppen i Honduras visade sig TeleSurs bevakning vara avgörande för att få ut sanningen.

ALBA-biståndet: Störst i Haiti

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Information, kommunikation och media, Latinamerika, Haiti, Kuba
I ALBA ingår det kubanska läkarbiståndet, både läkarbrigaderna och den Latinamerikanska läkarhögskolan, Elam. De kubanska läkarbiståndet har funnits i Haiti sedan 1998 och 550 haitier har redan tagit läkarexamen på Elam. Vid jordbävningen fanns kubanerna alltså redan där (se Kuba nr 2.2010) och har sedan stått för den ojämförligt största insatsen, men också för medial nedtystning av ”världens största hemlighet”. I december bröt brittiska Independant den mediala blockaden: ”Kuba får världen att skämmas. Castros läkare och sköterskor är ryggraden i kampen mot koleran”

Samkörda medier

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Information, kommunikation och media, Sverige
Efter Sovjetblockets sammanbrott riktade USA-imperialismen hela sin arsenal av psykologisk krigföring och propaganda mot Kuba. Dollarmiljonerna strömmade till och skapade världens mest välfinansierade opposition, som ändå inte lyckas samla ens en procent av befolkningen. Medan ”dissidenterna” göds, ska ekonomisk krigföring svälta ut de kubaner som vägrar sälja sig. Jag har gått igenom vad som rapporterats, hur mycket - och hur - om Kuba och övriga Latinamerika under sommaren. Ingen problematisering, inget perspektiv, aldrig någonsin någon redovisning för Kubas syn på saken. Hur samkörd rapporteringen är framgår redan av rubrikerna som ofta är identiska.

Globala mediala diktaturen

Upphovsperson: Yepe, Manuel E
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Yttrandefrihet, Opinionsbildning, Multinationella företag, Information, kommunikation och media, USA
Många har avslöjat den teknik och resurser som används för att kontrollera informationsflödet i USA, det land som säger sig vara pressfrihetens Mecka. Den massmediala huvudfåran dras upp av sex stora mediekonglomerat. De kontrollerar 90 procent av de stora mediekoncernernas verksamhet, som i sin tur kontrollerar 90 procent av vad folk i USA läser, ser och hör. USAs härskarelit använder massmedia för systematisk, effektiv kontroll över informationsflödet inte bara i USA utan globalt.

– Fler människor måste få berätta sin historia

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Sydafrika, Bildkonst och film, Information, kommunikation och media
– Jag vill visa berättelser om Afrika, glorifiera oss afrikaner på sätt och vis, eftersom ingen annan gör det. Jag ser mig själv som aktivist, som erbjuder ett alternativ till kommersiell media, säger Kurt Orderson. På Youtube har han lagt ut sina filmer om hur vanliga människor kämpar för sina rättigheter.

Sidor