Sökformulär

Krig

”Vi som hoppades så på freden”: om en svår barndom

Upphovsperson: Lillesaar, Wiiu
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Våld och konflikter, Barn och ungdomar, Krig
Wiiu Lillesaar arbetar som genusrådgivare för SAK i Afghanistan. Hon har bott och arbetat i regionen Pakistan/Afghanistan till och från sedan mitten av 1990-talet. Här berättar Wiiu om sina tankar kring utveckling och uppväxt i Afghanistan och flyktinglägren i Pakistan. Texten baseras dels på egna tankar, dels möten med personer hon träffat genom åren, vars berättelser gjort starkt intryck på henne.

Krigets aktörer: SAKs generalsekreterare om Nato, Isaf, USA och talibanerna

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Religiösa sekter och fundamentalism, Krig, Militärer, Väpnade motståndskamper
Ett brutalt krig pågår i de södra och sydöstra delarna av Afghanistan. Strider blossar upp lite varstans, också i norra och västra delarna, och har gjort så under ganska lång tid. Främmande trupper finns i landet, en nationell armé är un-
der återuppbyggnad om än i blygsam utsträckning, ett välorganiserat uppror pågår, grannländerna agerar och hela återuppbyggnadsprojektet efter talibanernas fall skakar i grunden.
Säkerheten för medborgare och biståndsarbetare är usel, också
utanför krigszonerna.

Rekordskörd av opium finansierar kriget

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Korruption, Krig, Utbildning och skola, Droghandel
Opium- och heroinhandel finansierar till stor del upproret mot de utländska trupperna i södra Afghanistan. Samtidigt skor sig regeringsrepresentanter och lokala krigsherrar på narkotikahandeln.
Årets opiumskörd, 6 100 ton,
är den största i världen någonsin.
Det har gjort att Afghanistan med sina drygt 90 procent av världsmarknaden i praktiken har fått monopol på heroinhandeln. Skörden
överstiger världskonsumtionen med hela 30 procent.

Krig – då och nu

Upphovspersoner: Hatch Dupree, Nancy | Hjukström (övers), Charlotte
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Kulturarvet, Afghanistan, Politisk historia, Krig
Med sin position mitt emellan tre stora civilisationer har afghanernas land uthärdat plundringståg,
religionskrig och det tunga trampet av erövrarnas arméer i över femtusen år. Dess invånare betraktas som krigiska. Deras ideal är krigarpoeten som är modig i strid och vältalig i rådslag. Men i dag är denna stolta nation fångad i ett nät av globala konflikter som allvarligt hotar dess integritet.

Varför klusterbomber?

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Krig, Övrig teknik
Ofta stöter man på Afghanistan i sammanhang som börjar med
”världens mest…” eller ”ett av världens högsta…” följt av termer som härleds till analfabetism,
mödradödlighet, fattigdom, opiumproduktion etc. Att Afghanistan
är ett av världens mest mintäta länder är ett sådant exempel.
Den femte maj bjöd SAK och Svenska Freds in till ett heldagsseminarium inte om minor, utan om dess släkting – klusterbomben – ett fruktansvärt vapen som kan bestå av upp till 100 substridsdelar inneslutna i en större bombkapsel.

Terror i Guds namn

Upphovsperson: Hansson, Johan
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Legosoldater, paramilitärer och privata arméer, Uganda, Korruption, Krig, Information, kommunikation och media
President Yoweri Museveni genomför viktiga reformer och det talas
öppet om sexualitet och hiv som i få andra länder. Men i norr pågår väpnade konflikter och våld ses som en självklar del av all konfliktlösning.
Omvärldens tystnad när det gäller de mörka sidorna i dagens Uganda är oroande.

Libanons avgrund

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Geopolitik, USA, Religiösa sekter och fundamentalism, Krig, Libanon, Israel
UNDER TVÅ VECKOR i maj 2008 vinglade Libanon vid sin inre avgrund. I sista stund vandrade landet bort mot säkrare mark och lade risken för ett nytt inbördeskrig bakom sig,
men farorna återstår: magneter av oerhörd kraft tycks vilja dra denna nation i fördärvet.
Den senaste krisen utlöstes av att Libanons regeringskoalition av sunniter, druser och semifascistiska kristna grupper fick för sig att ta ifrån Hizbollah dess interna nätverk av telekommunikationskablar, på USA:s enträgna begäran och i nära samordning med FN:s sändebud Terje Roed Larsen.

Black July

Upphovsperson: Senewiratne, John
Tidskrift/källa: Sydasien
År: 2008
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Nationella befrielsekamper, Sri Lanka, Krig
Bildäck sätts över huvudet på en ung tamil så att han inte kan ta sig ur. Sedan hälls bensin på däcken och tänds på. Jublande singalesiska ligister tittar på när den unga tamilen brinner till döds. Det är den 24 juli 1983 - 25 år sedan - i Colombo, Sri Lanka, och många fler tamiler ska de närmaste dagarna gå samma öde till mötes.

Sidor