Sökformulär

Mänskliga rättigheter

Irresponsible investments : a study of Swedish banks’ investments in companies linked to human rights abuse

Utgivare: Fair Finance Guide | Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Investeringar, Företagens samhällsansvar, Mänskliga rättigheter
Svenska banker investerar i företag som bidrar till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, visar rapporten, liksom att bankernas vanligaste försvar – att föra påtryckningsdialog med företagen - i många fall inte håller måttet.

Initiativet Fair Finance Guide står bakom rapporten om storbankernas investeringar i företag som kopplas till kränkningar av mänskliga rättigheter. Granskningen är gjord av svenska Amnesty och Sveriges Konsumenter. Rapporten visar att de sju största bankerna i Sverige investerar i företag som orsakar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter, trots att det bryter mot principer i bankernas riktlinjer. Dessutom visar granskningen att bankernas påtryckningsdialoger med företagen har stora brister hos fem av de sju bankerna.

Caught between state censorship and self-censorship . Prosecution and intimidation of media workers in Myanmar

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Burma, Journalister, Media, Censur, Yttrandefrihet, Mänskliga rättigheter, censorship, Journalism
I takt med att de nationella valen, som ska hållas i november 2015, närmar sig ökar de burmesiska myndigheternas tillslag för att tysta kritiska röster. Oberoende redaktioner utsätts för hot och journalister trakasseras och fängslas, säger Amnesty International i sin rapport.

Rapporten visar att myndigheterna, trots allt tal om att Burma sedan 2011 har öppnat sig för omvärlden, använder samma gamla beprövade metoder för att skrämma medierna och inskränka yttrandefriheten.
Idag sitter minst tio journalister i fängelse, samtliga har fängslats de senaste tolv månaderna och samtliga är samvetsfångar.
_____________________________________

The political, economic and social reforms announced by President Thein Sein in March 2011 have transformed the climate for media workers in Myanmar.The lifting of pre-publication censorship, the release of imprisoned journalists and greater space for freedom of expression have seen the development of an increasingly vibrant and diverse media.
However, despite these reforms, journalists and other media workers in Myanmar have faced increasing restrictions as they try to carry out their work. In particular, those deemed critical of the government and the Myanmar Army, or who report on subjects which the government or army consider sensitive, can face intimidation, harassment, imprisonment and even death.

During 2014, at least 11 media workers were imprisoned in connection with their peaceful journalistic activities, while others reported direct threats, surveillance, restrictions on access to certain areas of the country, and the use of defamation lawsuits to stifle critical or independent reporting.
In October 2014, one journalist was killed by soldiers while held in military custody, in an egregious example of the risks media workers continue to face.

Bakom fasaden i det rika turistlandet

Upphovsperson: Hammargren, Bitte
Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
Tidskrift/källa: Amnesty Press
År: 2014
Ämnesord: Förenade arabmiraten, Mänskliga rättigheter, Tortyr
Förenade arabemiraten drar till sig prestigeprojekt som påkostade filialer till Louvren och Guggenheimmuseet och här ska ”World Expo 2020” hållas. Det är också ett land där oppositionella sätts i hemliga häkten innan de döms till långa fängelsestraff. Många av dem vittnar om tortyr.

Han var bara 35 år : De livsfarliga villkoren för gästarbetare i Qatar

Upphovspersoner: Andersen, Ivar | Gratzer, Jonas (foto)
Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
Tidskrift/källa: Amnesty Press
År: 2014
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Qatar, Gästarbetare, Idrott och sport, Arbetsvillkor, Arbetsförhållanden
Varje dag lämnar 1 500 migrantarbetare Nepal. De drivs av drömmar om en tryggare ekonomisk framtid. Flödena av människor som försöker fly fattigdomen går i första hand till gulfstaterna och numera framför allt till Qatar. Det lilla emiratet på Arabiska halvöns nordöstkust – världens rikaste land per capita – står som arrangör för herrfotbolls-VM år 2022 och satsar svindlande 775 miljarder kronor på arenor och ny infrastruktur.

Drygt en halv miljon gästarbetare utför det praktiska arbetet och bland dessa utgör nepaleser den största gruppen. Den enkla anledningen är att nepaleser har de lägsta lönekraven. Rekryteringsbyråernas löften om höga löner och goda villkor är dock ofta bara tomma ord. I en rapport beskriver Amnesty International tvångsarbete, avtalsbrott och ett regelverk skräddarsytt för att tillvarata arbetsgivarnas intressen, däribland att slippa ansvar för de många allvarliga olyckor som inträffar på landets byggarbetsplatser.

Two years after Snowden : protecting human rights in an age of mass surveillance

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Övervakning
Rapporten varnar för att regeringar försöker behålla och till och med utöka massövervakning, trots att det fördömts som en kränkning av mänskliga rättigheter, i domstolar, i parlament och av människorättsorgan. De senaste två åren har kritik mot massövervakning framförts av juridiska och tekniska experter och av Europarådet och FN.
- Det är en besvikelse att regeringar inte har tagit till sig att det är en kränkning av mänskliga rättigheter. Samtidigt som USA:s kongress visar att det är möjligt att ta ett steg tillbaka och begränsa övervakningen, försöker den franska och den brittiska regeringen utöka möjligheterna till övervakning, vilket visar att regeringars aptit, för att få reda på ännu mer om våra privatliv, ännu inte är mättad, säger Sherif Elsayed-Ali, på Amnesty International.
I länder som Danmark, Finland Frankrike, Nederländerna, Pakistan och Schweiz diskuteras lagförslag som kommer att utöka möjligheterna att spionera på de egna medborgarna och även utanför landets gränser. Nästa vecka ska den franska senaten rösta om en lag som kommer att ge kraftigt utökade möjligheter till övervakning.

Rapporten varnar också för att tekniska framsteg kommer att göra övervakning billigare, kraftfullare och mer utbredd. Mycket av den kapacitet som idag endast finns i USA och Storbritannien kommer sannolikt att bli tillgänglig i många andra länder.
I rapporten presenterar Amnesty och Privacy International en sju-punktsplan med en uppmaning till världens regeringar att säkerställa att den övervakning som genomförs inte kränker mänskliga rättigheter:

Amnesty International Report 2014/2015. The State of the World's Human Rights

Utgivare: Amnesty International
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter
Världens ledare måste inse att väpnade konflikter har ändrat karaktär och att det behövs en mycket större insats för att skydda civila från det fruktansvärda våld som riktas mot dem. Detta säger Amnesty International i sin årsrapport som tar upp läget för de mänskliga rättigheterna i 160 lände och territorier runt om i världen. Även om det har gjorts framsteg på vissa områden har människorättssituationen försämrats för väldigt många. Siffrorna gäller för de 160 länder som finns med i Amnestys årsrapport 2014/15.

- Krigsförbrytelser och andra brott mot ”krigets lagar” förekom i 18 länder.
- Väpnade grupper begick övergrepp i minst 35 länder.
- Situationen för flyktingar och migranter förvärrades under 2014. Mer än 3 400 människor tros ha drunknat i Medelhavet i sina försök att nå Europa. Av de fyra miljoner människor som flytt kriget i Syrien finns 95 procent i närliggande länder.
- Yttrandefriheten inskränktes godtyckligt i 119 länder. Tillslag gjordes mot pressfriheten i många länder, tidningar stängdes ned med tvång och journalister utsattes för hot.
- Samvetsfångar, personer som fängslats enbart för att de använt sina grundläggande rättigheter, satt inspärrade i 62 länder.
- Bristfälliga rättegångar förekom i 93 länder.
- Tortyr förekom i 131 länder.
- I 28 av världens länder råder ett totalförbud mot abort, även i fall då kvinnans liv eller hälsa är i fara eller om graviditeten är ett resultat av en våldtäkt.
- Sex mellan samtyckande personer av samma kön är kriminaliserat i 78 länder.

Ditt ord är fritt : Förslag på fördjupningar för olika kurser

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet, Läromedel
För att få ett underlag för bedömning finns här flera olika förslag på muntliga redovisningar, grupparbeten, skriftliga inlämningar m.m. Uppgifterna kan utgöra en avslutning på temat Ditt ord är fritt.
Förslagen är utformade efter kursplanerna

samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b
svenska 1
engelska 5
medier, samhälle och kommunikation 1.

Flera uppgifter går även att använda i samhällskunskap 2, svenska 2 och engelska 6.

Det nya landet: Simulering om rättigheter

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Läromedel
En skolklass på en öde ö. Ett nytt land. En grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla? Och vad händer när konflikterna skärps på ön?
Det nya landet är en övning som ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad mänskliga rättigheter innebär. Vad är en rättighet? Och vad får det för konsekvenser om något inte är en rättighet?
Övningen består av flera scenarier. Klassen delas in i grupper och läraren leder dem genom scenarierna och diskuterar vilka konsekvenser deras val får.
Till övningen finns även ett bildspel i prezi och i PDF-format som illustrerar simuleringens olika steg.

Det nya landet är utformad för att kunna användas i samhällskunskap 1a1 och 1b.
Innehåll: material och handledning

Värderingsövning: Yttrandefrihet

Utgivare: Amnesty International, Svenska sektionen
År: 2015
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Yttrandefrihet
På ett torg i Tjeckien samlas människor i en anti-romsk demonstration. I Frankrike skickar en mamma sin son Jihad till förskolan. På hans t-shirt står det ”i am a bomb”. Och i Egypten går en kvinna med i ett demonstrationståg och protesterar mot regimen – trots att det är farligt. Vart går egentligen yttrandefrihetens gränser?

Berättande fångar vår uppmärksamhet. Därför tar denna värderingsövning sin utgångspunkt i händelser, vilka formulerats som berättelser. Berättelserna - eller narrationerna - handlar om yttrandefrihet.
Övningen är konstruerad så att läraren berättar vad som hänt, bryter mitt i berättelsen och låter eleverna ta ställning till en etisk fråga. Därefter fortsätter läraren, berättar hur det slutade och till sist diskuteras händelsen.
Bildspel med kartor, foton och länkar till filmklipp kan användas som stöd i berättandet.
Övningen är anpassad efter kursplanen i samhällskunskap 1a1 och 1b, men kan användas i alla kurser där etiska frågeställningar bearbetas.

Innehåll: material och handledning

Sidor