Sökformulär

Migration

Högerextremismen utmanas i Miami

Upphovsperson: Widén, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Kuba, Internationell solidaritet, USA, Spionage och undergrävande verksamheter, Migration
Miamijournalisten Andrés Gómez besökte under några veckor Europa och berättade om arbetet mot den exilkubanska terrorismen som har sin högborg i Miami. CIA har utbildat och finansierat kontrarevolutionärerna som snabbt blev en ekonomisk och politisk maktfaktor. Deras terror har under åren också drabbat kubaner som i Miami vågat motsätta sig USA:s blockad av Kuba.

Hindutva: Ovetenskaplighet i debatten om Indiens ursprungshistoria

Upphovsperson: Lindgren, Lars
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Kulturarvet, Kulturhistoria, Socialhistoria, Vetenskap och forskning, Indien, Migration
Indien översköljs för närvarande
av en våg av hindunationalism.
Arkeologi och
historia skrivs om. Den nya
historiesynen återspeglas
såväl i vetenskapliga publikationer,
press och på Internet
som i statliga publikationer,
uttalanden och administrativ
praxis. Det sker ”patriotiska”
och i allt högre grad nationalistiska
omtolkningar av subkontinentens
tidiga historia.

Sidor