Sökformulär

Nationella befrielsekamper

Undersökning av Australiens relationer med Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Östtimor, Australien, Handel, Internationellt bistånd
Utrikesminister Bob Carr ombad i februari 2013, d.v.s.
mer än tio år efter självständigheten och sex månader
efter att de utländska trupperna lämnade Östtimor, kommittén för utrikes relationer, försvar och handel att
påbörja en undersökning av relationerna mellan Öst-
timor och Australien

Hopp om rättvisa för offren i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Våld och konflikter, Nationella befrielsekamper, Indonesien
Amnesty International presenterade den 15 augusti rap-
porten No Peace without Justice för att markera åttaårs-
dagen för slutet av konflikten i Aceh. Kraven på sanning
och rättvisa för konfliktens offer växer samtidigt som
stora utmaningar återstår.

Vem äger Martí?

Upphovsperson: Brunström, Christer
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Kulturarvet, Kulturhistoria, Kuba
De flesta länder har någon hjälte som haft enorm betydelse för nationen. José Martí är Kubas stora namn som politiker, journalist, filosof och poet, på många sätt en föregångare till den latinamerikanska modernistiska poesin. Han engagerade sig helhjärtat för Kubas frihet från Spanien och myntade begreppet ”Vårt Amerika” för Latinamerikas kamp mot USAs herravälde. Artikeln illustreras av kubanska frimärken som gavs ut 1953, hundraårsdagen av Martís födelse. Samma år hedrade unga idealistiska kubaner med Fidel Castro i spetsen hans minne med uppror mot tyrannen Batista.

Beväpnade attacker mot indonesisk militär: åtta döda

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2013
Ämnesord: Nationella befrielsekamper, Indonesien, Västpapua
Den 21 februari attackerades den indonesiska arméns gränspostering i Tingginambut, Puncak Jaya av en oidentifierad beväpnad grupp. I attacken dödades två soldater. Ungefär en timme senare ägde en liknande attack rum, då en grupp soldater som var på väg till Sinaks flygplats överraskande anfölls. Sex soldater och fyra civila dödades.

Sidor