Sökformulär

Nicaragua

25 år med Vänskapsförbundet

Upphovsperson: Carlsson, Mats
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Nicaragua, Politisk historia, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
Det var 1979 som Vänskapsförbundet Sverige–Nicaragua formellt bildades av en grupp människor, vilka ville stödja den sandinistiska revolutionen mot USA:s aggression. Sedan dess har till exempel det kalla kriget upphört med konsekvenser för den anti-imperialistiska kampen och Nicaragua har omvandlats till ett försöksdjur för nyliberal politik.

Jämställdhetsprogrammet: ett stort steg framåt för våra samarbetsorganisationer

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
Forum Syd (FS) har sedan år 2000 administrerat ett stort jämställdhetsprogram. Detta låg tidigare under den svenska ambassaden som ansåg att de inte hade tid och resurser för att administrera en mängd mindre fonder via enskilda organisationer i Nicaragua.

Internet på frammarsch i Centralamerika

Upphovsperson: Fahlström Spiik, Gabriella
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Information, kommunikation och media
Kritiker av demokratins tillstånd i Latinamerika menar ofta att den demokrati som finns tenderar att endast sträcka sig till att bara omfatta val. En ökad tillgång till internet främjar informationsspridning och kommunikation och på så vis även den demokratiska utvecklingen, i alla fall ur en deltagande synvinkel. Internet kan vidare stödja lokal utveckling och medborgarskapet.

Revolutionen 25 år: vad finns kvar?

Upphovsperson: Svensson H., Berit (text och foto)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politisk historia, Politiska val
För att kunna göra någon typ av ”balansräkning” över vad den sandinistiska folkliga revolutionen innebar – och om denna, 15 år efter FSLNs första valförlust, lämnat kvar några märkbara framsteg för befolkningen i landet – intervjuade NfN en rad personer i Nicaragua, samtliga med ett förflutet inom FSLN. Vissa har fortfarande en tydlig koppling till partiet, andra är ”sandinister i själen” men distanserar sig från partiapparaten.

María Estabana Galeano: "Vi arbetar på och klarar oss"

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Kooperativ, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) María Estabana Galeano Gómez, 65 år, bor i det lantliga området El Apante i den lilla nordliga kommunen San Lucas.
María Galeano föddes och växte upp i ett annat närliggande område men flyttade till El Apante eftersom det startades ett kooperativ där på 1980-talet. Som ensamstående mor såg hon med andra ord möjligheten till arbete och inkomst för sig själv och dottern.

Sidor