Sökformulär

Nicaragua

Bananarbetarnas hälsoproblem och Doles ansvar

Upphovsperson: Ander, Karin
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Hälsa, Sjukdomar, Exploatering av arbete
Användningen av bekämpningsmedlet DBCP – även känt som Nemagón – på bananplantager i Nicaragua har fått till följd att tusentals människor lider av hälsoproblem. Arbetarna fick ingen information om riskerna med DBCP och fick heller ingen tillgång till skyddsutrustning. Victorino Espinales menar att företagen ”utsatte människor för livsfara, för risker för hälsan och den mänskliga reproduktionen” och Claudio José Mendoza López säger att företagen är ”ansvariga för alla dödsfall”.

Bataljen kring den terapeutiska aborten

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Feminism och kvinnorörelse, Reproduktiv hälsa, Genus och jämställdhet
(OBS! Denna PDF innehåller även andra artiklar) Iden nicaraguanska brottsbalken är terapeutisk abort, abort av hälsoskäl, tillåten endast då havandeskapet kan innebära överhängande risk för moderns liv. Maken eller föräldrarna måste också ge sitt godkännande. En tremannakommitté av specialister har att bedömavarje enskilt fall. Under 2003 tillstyrktes endast 46 procent av fallen som kom till kommittén.

Drastisk ökning av våldet

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Mäns övergrepp och våld
Inget land, hur utvecklatdet än är, kan säga sig vara helt fritt från våld. I många länder är det ett ont som
ökar för varje år. Men vilka faktorer spelar in? Såväl polisen i Nicaragua, mänskliga rättighetsorganisationer,
FN, Barnombudsmannen och Kvinnoinstitutet (INIM) har samma uppfattning: våldet i Nicaragua mot kvinnor och barn ökar oroväckande.

Basketen gav tjejerna ökat självförtroende

Upphovspersoner: Ander, Karin | Mellander, Sara
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Idrott och sport, Internationellt bistånd, Genus och jämställdhet
För två och ett halvt år sedan åkte vi till Nicaragua som ungdomspraktikanter, för att med idrott som medel jobba med jämställdhet och demokrati. Genom att starta ett basketlag för tjejer på landsbygden ville vi bidra till stärkt självkänsla hos ungdomarna och påverka attityderna till de traditionella könsrollerna.

Orlando Nuñez: "Vi måste ta tillbaka makten från förrädarna"

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Småföretagare, 0, Nicaragua, Informell sektor, Biologisk mångfald, Kooperativ, Jordbruk
För två år sedan samlade Orlando Nuñez ett antal centralamerikanska ekonomer och bondeledare till ett symposium kallat Foro de Managua, dels för att följa upp de motdrag man gjort under tidigare möten och för att analysera fiendens strategier och möjliga försvarsåtgärder mot dessa. Huvudteserna har Nuñez samlat i en liten, svart, bok på 80 sidor. Titeln är Soberanía Alimentaria y Economia Popular, Självständighet beträffande livsmedel och folklig ekonomi.

De följde Chiquitas recept: barnen föds hjärndöda

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Nicaragua, USA, Sjukdomar, Imperialism, Jordbruk
”Vi kräver av staten att den tar strid med USA”, säger Victorino Espinales, talesman för bananarbetarna.
– Läkarna säger att jag kommer att dö, att jag har cancer i underlivet. Men jag kommer inte att ge mig, jag har sett döden i vitögat och jag känner mig stark, säger Victoria trosvisst. Orden kommer från en kvinna som övervunnit dödsångesten. Hon ser nu längre bort än sitt eget öde. Det är inte bara ett liv hon kämpar för, utan för rättvisa och värdighet. De ska inte få ta detta ifrån henne, inte heller från kamraterna.

Ernesto Cardenals förlorade liv

Upphovsperson: Olsson, Wille
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Partier, Nationella befrielsekamper, Nicaragua, Litteratur, Kristendom
Kärleksbudskapet är den röda tråd som löper genom livet för den nu åttioårige poeten, prästen och revolutionären.
Ett liv givet åt en revolution för social rättvisa kan aldrig vara förlorat – även om många av de sociala framstegen nedmonteras. Titeln på den tredje delen av Ernesto Cardenals självbiografi är La Revolución Perdida
(Den förlorade revolutionen).

Sidor