Sökformulär

Nicaragua

Ungt politiskt engagemang i Estelí

Upphovspersoner: Bergerlind, Maria | Dieraue, Matthias
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Internationellt bistånd, Barn och ungdomar
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
I november 2006 väntar parlamentsval i Nicaragua. I år är hälften av alla röstberättigade i Nicaragua ungdomar, det vill säga i åldrarna 16 till 30 år. Många av våra vänner i Estelí får då möjligheten att rösta för första gången.

Rättvisemärkt gynnar småbönderna

Upphovsperson: Lindh, Björn
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Nicaragua, Rättvis handel, Kooperativ, Jordbruk
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
Merling Preza är mycket bestämd i sin åsikt över att Rättvisemärkt är till för de små odlarna. Ägare till stora kaffeplantager får gärna ta ansvar för sin omgivning,
men det ska inte förväxlas med Rättvisemärkt. Som vd på Prodecoop, en samarbetsorganisation för 40 kaffekooperativ i norra Nicaragua, kan Merling förstås uttala sig med viss tyngd i frågan.

FSLN: 25 år efter revolutionen

Upphovspersoner: Wallin, Lasse | Lindquist, Lars (foto)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Reformer
Kanske är det fortfarande för tidigt att exakt bestämma de övergripande orsakerna till sandinisternas ekonomiska misslyckandena under 1980-talet, om det nu finns några. Kanske måste vi söka ett komplicerat samband mellan trycket från USA kombinerat med socialistblockets sönderfall och åtgärder i den inhemska politiken. Följden blev i alla fall valet 1990 som FSLN förlorade, vilket väckte mångas förvåning inom och utom partiet.

USA vill ha kontroll över hela Centralamerika: CAFTA-avtalet

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Handelsavtal, Nicaragua, Upphovsrätt och patent, Centralamerika
CAFTA är ett avtal för att USA ska kunna exportera sina produkter och ha total kontroll över Centralamerika genom såväl ekonomiska som politiska instrument. CAFTA reducerar de centralamerikanska folken till billig arbetskraft och förstör miljön. Med andra ord, den rådande världsordningen måste säkras, för USA:s säkerhet och välstånd.

Nicaragua nästa!

Upphovsperson: Berntsson, Eric
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Nicaragua, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel om Rebecka Schoffa) Eric Berntsson heter jag. Jag är 25 år gammal och född och uppvuxen i Bohuslän på ön Orust, där jag bott större delen av mitt liv. Men jag ser fram emot att få uppleva en helt annan kultur, lära mig spanska och möta nya situationer som jag aldrig mött förut och att lära känna mig själv i dessa situationer

Boenderörelsen vill utveckla lokal demokrati

Upphovspersoner: Chavarría Urbina, Erich | Wallin, Lasse (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Demokrati, Nicaragua, Sociala rörelser, Internationellt bistånd
(OBS! Denna PDF innehåller även början på en annan artikel)
Inom den sandinistiska massrörelsen utvecklades Movimiento Comunal Nicaraguense(MCN) som en by- och stadsdelsorganisation för att de boende skulle få olika behov som hälsovård, utbildning och säkerhet tillgodosedda.
Den initierades från områdets partiorganisation med syftet att välfärdsutvecklingen skulle bygga på de boendes deltagande i beslutsfattande och utförande.

Miljöengagemang i Nicaragua

Upphovsperson: Cerruto, Jennie (text och bild)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Miljörörelser, Nicaragua, Sociala rörelser
När jag anländer i mitten av juni har organisationen fyra betalda projekt igång. Ett mediaprojekt där organisationen fyra gånger under året publicerar sin organisationstidning, en miljömässa Feria Nacional de la Tierra som anordnas årligen i samarbete med regeringen, ett internationellt utbytesprojekt med Fältbiologerna i Sverige samt Lider 21 som är ett projekt med syftet att utbilda och inspirera nya ledare inom organisationen. Mitt första arbete blir att fotografera

Demokrati: mer än bara fria val

Upphovsperson: Wangel, Jennie
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Politiska val, Energi
I dag är demokratins tillstånd en viktig angelägenhet, där mycket av samhällsdebatten handlar om globalt uppbyggande av demokrati, dess instabilitet och dess vidmakthållande.
Demokratibegreppet är omstritt. Den västerländska tolkningen, det vill säga folkstyre, där folkets flertal har bestämmanderätten, fungerar inte fullt ut i något samhälle. Demokrati handlar om mycket mer än bara fria val.

Sidor