Sökformulär

Norge

Resande i Sverige och Norge: Tvångssteriliserade på grund av ras

Upphovspersoner: Hazell, Bo | Hazell, Bo (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Statlig repression, Minoritetskulturer, Norge, Sverige, Socialhistoria
Mellan 1934 och 1976 steriliserades 63 000 svenskar för
att ”dika ut sociala sumpmarker”. De resande var en av
de grupper som drabbades hårdast. I sin värsta form var
steriliseringarna ett försök att utrota de resande som folkgrupp, åtminstone från vissa myndighetspersoners sida.

E-bokrevolutionen utmanar biblioteken

Upphovspersoner: Bjørkeng, Per Kristian | '
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2009
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Norge, Upphovsrätt och patent
Var tredje bok på Amazon är nu en e-bok. De nya läsplattorna påskyndar den utvecklingen.
De digitala böckerna väcker frågor kring piratkopiering, hur författare skall få inkomster av
sitt författande och vad biblioteken skall ha för roll den dag när utlån av böcker inte längre
är en huvuduppgift. Artikelförfattaren tror att biblioteken har en ännu viktigare roll i framtiden

Folkebiblioteket og merdemokrati

Upphovsperson: Ericson, Anders
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Demokrati, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Norge
I artikeln diskuteras massmedias brister. De är inte så kritiska som de borde vara mot storföretag och statliga myndigheter. I och med Internet och dess ständiga informationsflöde har det även tillkommit en tidspress så att artiklarna blir kortare och bara ett fåtal källor kollas. I detta informationsflöde har folkbiblioteket, oberoende av statliga myndigheter och storföretag, en viktig roll att spela.

Folkbildning och mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Demokrati, Norge, Storbritannien, Sverige, Politisk historia, Mänskliga rättigheter, USA
När folkbildningsrörelser engagerar sig för demokrati och mänskliga rättigheter innebär det en demokratisering och politisering av bildningen. När biblioteken engagerar sig för folkbildning,demokratiseras och politiseras biblioteksverksamheten. Folkbildning som begrepp och historisk företeelse ger dock artikelförfattaren en del bekymmer.

Upphovsrätt, kulturpolitik och biblioteksersättning?: sista kapitlet i följetongen

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Den 11 december 2007 höll EU-kommissionen ett möte där man bland annat lade ner ärende 2003/2194 mot Danmark, och ärende 2003/2193 mot Sverige. Det handlar om en konflikt EU-kommissionen har (haft) med många länder angående ett direktiv från 1992, direktivet om ”uthyrnings- och utlånerättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter.”

Studenter vädjar om stöd

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2013
Ämnesord: Ockupationer, Västsahara, Kulturmöte och kulturutbyte, Norge
– Hjälp oss, stöd oss, sprid information
om oss! Besök lägren och ockuperat område!
Bryt mediablockaden som råder!
Vi är besvikna och frustrerade för vi är
välutbildade och har sett världen och vi
har förstått att världen struntar i oss, säger
Ahmed Lehbib Abdi, ordförande i den
västsahariska studentorganisationen UESARIO
(Union de Estudiantes de Saguia
el Hamra y Rio de Oro) på besök i Norge.

Sidor