Sökformulär

Politiska institutioner

Svenskt stöd till USAs ekonomiska och propagandakrigföring

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Sverige, Demokrati, Politiska institutioner, USA, Non-Governmental Organizations (NGOs), Spionage och undergrävande verksamheter
Svenska borgerliga politiker, framför allt folkpartister och kristdemokrater samarbetar aktivt med USAs program för systemskifte på Kuba, genom att med pengar stödja samma femtekolonnare. KIC samarbetar också med SILC (Svenskt Internationellt Liberalt Center) för att "stödja politiska fångar och stärka den förbjudna kubanska frihetskampen". De svenska och europeiska partierna och s k NFO-er blir allt viktigare redskap för att förmedla pengar till medlöparna på Kuba. I regeringsförklaringen fördöms Kuba men inte den krigsförbrytare som har upprättat koncentrationsläger på ockuperad kubansk mark.

Kommunalval

Upphovspersoner: Lippmann, Walter | Tiroler, Zoltan (övers.)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Demokrati, Latinamerika, Politiska institutioner
Igår var det den stora valdagen. Jag promenerade runt i stadsdelen Vedado, där jag bor, i Centro Habana och Kinakvarteret. Vandringen tog mig förbi dussintals platser där röstning pågick. Jag tror att Kuba måste vara den lättaste platsen i världen att rösta på. Röstlängder är uppsatta utanför varje vallokal, så alla kan se vilka som är röstberättigade. Vallokalerna bemannas av frivilliga i kvarteret och några barn som tillhör pionjärerna. Klockan 18 stängs lokalerna och röstsedlarna räknas för hand under allmänhetens överinsyn. Valen har föregåtts av öppna nomineringar kvartersvis. Det här är demokrati på kubanskt vis: salsamusik och handuppräckning i ett gathörn. De ca 150 grannarna samlas och nominerar sina kandidater till huvudstadens kommunfullmäktige.

Ny skrift från Sida om Östtimor

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Östtimor, Politiska institutioner, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Jordbruk
Artikeln behandlar skriften A Year of Turmoil:
Timor-Leste 2006-2007 som ingår i serien Country Economic Reports från Sida.
Författare är Mats Lundahl, professor i utvecklingsekonomi vid Handelshögskolan, och Fredrik Sjöholm,
verksam vid Institutet för Näringslivsforskning.

Ohelig allians stoppade FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter

Upphovsperson: Ericsson, Rolf
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Australien, Deklarationer, fördrag och konventioner, Ursprungsfolk, Politiska institutioner, USA, Namibia, Övrigt juridik, Egypten
Antagandet av FN-deklarationen om urfolks rättigheter gick om intet i november 2006. En ohelig allians av för det första afrikanska länder (med Namibia i ledningen), för det andra anglosaxiska länder (Australien, Kanada, Nya Zeeland och USA) med urbefolkningar och för det tredje länder (bland annat Egypten) som vill försvaga det nybildade FN-rådet för mänskliga rättigheter, samverkade alla för att åsidosätta urfolkens rättigheter.

Från FN-korridorer till Global Indigenous: intervju med Ann-Kristin Håkansson

Upphovspersoner: Klint, Anna | Persson, Ola (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Asien, Latinamerika, Politiska institutioner, Afrika
Ann-Kristin Håkansson arbetar för organisationen Global Indigenous. Hon är själv same och har arbetat med samefrågor inom olika internationella forum under många år. Hon ser flera problem med hur arbetetet för ursprungsfolkens rättigheter bedrivits, men ger också positiva exempel.

Nya Nationalförsamlingen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Politiska val
43 procent kvinnor, 3:e plats i världen Kvinnornas andel i nationalförsamlingen har ökat sakta men säkert och kom nu upp i 43 procent, från 36 procent 2003. I länsförsamlingarna är deras andel 42 procent. Valet den 20 januari gällde 614 ledamöter till Nationalförsamlingen, 1.201 till de 14 länsförsamlingarna. Förhärskande media och politiker i USA och Europa avfärdar ju valen som odemokratiska efter-som de inte avser partier utan personer. Men visst intresse brukar ändå ägnas de siffror som kan tolkas som uttryck för avståndstagande från det politiska systemet, dvs andel röstberättigade som avstår, som röstar blankt eller som felmarkerar på röstsedeln så att den blir ogiltig.

Sidor