Sökformulär

Politiska institutioner

Samlingsregering i landet där allt kan hända

Upphovsperson: Kellecioglu, Deniz
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2009
Ämnesord: Partier, Zimbabwe, Politiska institutioner, Politiska val, Politiker
Presidenten fortsätter som president och oppositionsledaren är nu premiärminister i den nya samlingsregeringen i Zimbabwe. Denna skakiga lösning, som ingen av parterna är nöjd med, har föregåtts av ett års smutsigt, politisk spel där en rad förslag, förhoppningar och farhågor har ventilerats.

Kuba och mänskliga rättigheter

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Politiska institutioner, Mänskliga rättigheter
Under drygt 15 år pågick USAs hets mot Kuba i FNs gamla Kommission för mänskliga rättigheter. För 3 år sedan 2006 ersattes den av ett nytt råd för MR. Det väljs direkt av FNs Generalförsamling och ska genomföra en ”Allmän regelbunden granskning” av de mänskliga rättigheterna i alla medlemsländer. I februari var det Kubas tur att granskas och resultatet blev väldigt positivt. Kubanerna kunde konstatera att ”fram till idag har påstådda brott mot mänskliga rättigheter använts som förevändning för USAs blockad. FNs MR-Råd har nu satt på pränt att den saknar grund”.

Nationalförsamlingen - intervju med Maria Josefa Ruíz i miljöutskottet: miljöresan 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Miljö, Politiska institutioner, Politiska val, Styrelseskick
Intervjun handlar både om valsystemet, hur folk nomineras till nationalförsamlingen och hur valet går till, och om miljöpolitiken och miljöutskottets arbete. De allra flesta parlamentarikerna är fritidspolitiker och behåller sina jobb i hemlänen samtidigt som de alla är fördelade på de olika utskotten. Den ledamot i varje utskott som väljs till ordförande blir heltidspoliker och samordnar arbetet tillsammans med parlamentets talman och vice som också arbetar heltid.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål, inskrivet i grundlagen sedan 1992 (Riomötets riktlinjer). Inget projekt eller investering kan göras utan miljöprövning. Det gäller alla ministerier, institutioner, företag och organisationer.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Östtimor, Politiska institutioner
Östtimorkommittén anordnade den 7 december på 30-årsdagen av Indonesiens invasion ett öppet medlemsmöte.
Talare var Thomas Johansson från Lärarförbundets Stockholmskrets och riksdagsledamot Lotta Hedström (mp).

Sidor