Sökformulär

Politiska institutioner

Kvinnor om kvinnor i parlamentet: afghanska parlamentariker besökte Sverige

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Afghanistan, Politiska institutioner, Politiker, Genus och jämställdhet
"Jirgan (rådet) i min stam beslutade att kvinnorna fick rösta på
mig så att jag skulle komma in i parlamentet på kvinnokvoten. Då
sa jag åt dem att det ska de inte göra. De har inte träffat mig. Ni ska rösta på mig om ni har träffat mig och tror på det jag tror på"
berättar Saima Khogyani.

Starkare än det påstås: en nerdragare kanske?

Upphovspersoner: Hernborg, Emma | Nilsson, Hillevi
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Sociala rörelser, Angola, Non-Governmental Organizations (NGOs)
Angolas civila samhälle är långtifrån så svagt som det allmänt brukar påstås. På senare tid har dess organisationer dessutom politiserats och börjat spela en viktig roll som påtryckare gentemot statsmakten.
Det säger Fernando Pacheco, som
är ordförande i ADRA, en av de större enskilda organisationerna som också är Afrikagruppernas viktigaste samarbetspartner i Angola.

”Kvar att göra: mycket”: Afghanistans vice utbildningsminister om dagens situation

Upphovsperson: Lager, Malin
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, Landsbygdsfrågor, Non-Governmental Organizations (NGOs), Utbildning och skola
I FN:s milleniedeklarations andra punkt kan man läsa följande:
“Garanterad grundskoleutbildning för alla barn – alla barn i hela världen, såväl flickor som pojkar,
ska kunna avsluta sin grundskoleutbildning”.
Afghanistan-nytt fick chansen att växla några snabba ord med Siddiqi Patman, vice utbildningsminister i Afghanis-
tan, och höra hans egen syn på
den nuvarande situationen inom utbildningssektorn i landet.

Maktens män förhalar beslut: segdragen kamp för afrikanska kvinnors rättigheter

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Genus och jämställdhet, Reformer
"Kvinnor i Afrika sliter hela sitt liv på mark som de inte äger, för att producera något de inte kan kontrollera och när ett äktenskap tar slut, vid dödsfall eller skilsmässa,
kan de skickas iväg tomhänta." Så beskrevs kvinnors liv och situation av Tanzanias förste president Julius Nyerere för många år sedan.

Darfur: det perfekta testfallet

Upphovsperson: Bergholm, Linnea
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Folkrätt, Politiska institutioner, Våld och konflikter, Sudan
Vid FN:s toppmöte i september 2005 enades alla FN:s medlemsstater om att folkrätten ska stärkas, att stater har skyldighet att skydda sin befolkning och att omvärlden har skyldighet att ingripa när en stat brister i detta ansvar. Fina ord som inte nödvändigtvis blir till handling.
I Darfur har Afrikanska Unionen börjat ta ansvar men mötts av kritik. Är den befogad?

Kulturen satt på undantag

Upphovsperson: Svensson H., Berit
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2004
Ämnesord: Nicaragua, Politiska institutioner, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
Enligt en stor grupp kulturarbetare organiserade i CAN (Coordinadora de Acción Cultural) är tillståndet för kulturen i Nicaragua kritiskt.
Framför allt kastas skuggor över Napoleon Chow, Nationella kulturinstitutets chef. Hans snart två år på posten har betytt en kraftig nedgång för kulturen och CAN kräver hans avgång.

Sidor