Sökformulär

Politiska institutioner

Stöd det demokratiska Palestina!

Upphovsperson: Gahrton, Per
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2006
Ämnesord: Politiska institutioner, Palestina, Politiska val, Internationellt bistånd
Det är ont om demokratier i Mellanöstern. Israel är inte en av dem, eftersom en ockupationsmakt som diskriminerar på grund av etnisk och religiöst tillhörighet inte kan definieras som demokrati. Palestina, däremot, är det närmaste man kan komma en arabisk demokrati, särskilt efter valet till den lagstiftande församlingen den 25 januari 2006. Dock inte perfekt, eftersom Palestina inte är en suverän stat, utan består av dels en skingrad, landsflyktig befolkning, dels ett av Israel ockuperat område.

Bakomliggande händelser för att förstå konflikterna i Enare

Upphovspersoner: Vartiainen, Mikko | Hyvönen, Hannu | Frilund, Harry (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Finland, Politiska institutioner, Ursprungsfolk, Naturresurser
I november 2005 sände renskötaren Kalevi Paadar tillsammans med två bröder en anmälan till Förenta Nationernas kommitté för mänskliga rättigheter.Denna fordrade finska staten att avbryta skogsavverkningarna i de renbetesmarker, där bland annat släkten Paadars renar betade. Kommittén hänvisade till den möjligheten,
att avverkningarna kommer att förhindra besvärandens möjligheter att fortsätta verkställa sitt kulturella sätt att livnära sig.

Autonomin måste respekteras

Upphovspersoner: Chavarría U., Erich | Svensson H., Berit (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Politiska institutioner
På Atlantkusten kämpar man för autonomi, men processen är komplex och politikerna tycks inte riktigt lägga manken till. Autonomilagen talar om folkets rätt till sin mark,
till traditionell organisering och till att delta i planering för utveckling. I verkligheten ser det emellertid annorlunda ut.

Jagad av en krigsherre: nu hotar avvisning till det land hon en gång tvingades lämna

Upphovsperson: Johansson, Åke
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Politiska institutioner, Afghanistan, Invandrare och invandring, Flyktingar, Genus och jämställdhet
"Jag ville fortsätta studera men min pappa tvingades gifta bort mig till en krigsherre" säger den unga kvinnan. Efter förlovningen rymde Daria, en 21-årig afghanska, till Sverige. Då hade krigsherren hunnit misshandla henne för att hon ville fortsätta studera till läkare. Nu vill Migrationsverket skicka tillbaka henne till Afghanistan,
där ingen vill veta av henne, utom hennes fästman –
krigsherren – commandern som letar efter henne.

Sidor