Sökformulär

Politiska institutioner

I november sätter väljarna betyg

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2008
Ämnesord: Partier, Nicaragua, Politiska institutioner, Politiska val
Kommunalvalen i november kommer att ge betyg åt den regeringspolitik som Daniel Ortega fört. Ingen kan förneka att den på ett för Nicaragua nytt sätt utövats från de fattigas perspektiv. En stor del av fattigdomsbekämpningen ute i kommunerna pågår genom de statliga programmen som till hög grad finansieras av ALBA-solidariteten, det vill säga oljepengar från Venezuela.

Det civila samhället i Bilwi arbetar för autonomi och utveckling

Upphovspersoner: Chavarría U., Erich | Svensson H., Berit (övers.)
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Demokrati, Nicaragua, Politiska institutioner, Energi, Ägande
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)
I Bilwi finns en sammanslutning, Coordinadora de la Sociedad Civil, bestående av 32 frivilligorganisationer,
kommunala ledare, sociala och etniska rörelser, dykarnas fackförening och enskilda personer. Några av organisationerna är: Karata, Pana Pana, Cedeca, Ipade, kvinnorörelsen Gaviota, universiteten Bicu och Uraccan och åldermansrådet.

Ny ambassadör uppskattar den svenska folkrörelsens bidrag till Afghanistan

Upphovspersoner: Brieger, Natasha | Lennartsdotter, Anna (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Afghanistan, Politiska institutioner, Internationellt bistånd
I mars 2004 blev Ann Wilkens ackrediterad som ny svensk ambassadör till Afghanistan. Vägen till ambassaden i Islamabad, där hon sedan ett antal månader tjänstgör som ambassadör för Pakistan, har gått via Etiopien och Luxemburg. Hon har också varit chef för UD:s Afrika- och Mellanösternenhet.
Ann Wilkens tycker att det är en spännande tid att vara i regionen och ser det som sin utmaning att ”upprätthålla den svenska profilen i Afghanistan”.

Ett sista vilda västern: gränsen Afghanistan/Pakistan bortom all kontroll

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afghanistan, Politiska institutioner, Religiösa sekter och fundamentalism, Pakistan
Gränsområdena mellan Afghanistan och Pakistan är till stor del bortom bägge staters kontroll. Det är ett sista vilda västern där ofta lokala lagar och regler styr. På många håll även talibanlagar. På den pakistanska sidan är stora områden i Nordvästra gränsprovinsen, här kallad NWFP (North Weetern Frontier Province) federalt administrerade autonoma stamområden, Fata, formellt underställda regeringen i Islamabad.

USA pressade FN att sparka MR-övervakare

Upphovsperson: Kristiansson, Bengt
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, USA, Mänskliga rättigheter
För att stärka de mänskliga rätttigheternas
(MR) efterlevnad i Afghanistan utnämnde FN-chefen, i april 2004, en särskild övervakare, Cherif Bassiouni. Från FNs sida var det en markering att det föreligger problem med de mänskliga rättigheterna och att dessa måste tas på allvar. Det sågs också som stöd och komplement till Afghanistans oberoende kommissionen för mänskliga rättigheter. Den senare leds av Dr Sima Samar som gästat SAK i Sverige vid ett flertal tillfällen.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2007
Ämnesord: Sverige, Östtimor, Politiska institutioner, Internationellt bistånd
Svenska UD har utarbetat en utvecklingsstrategi för Sydöstasien för åren 2005-2009 som inkluderar Östtimor. Mål för biståndet dit är demokratisk samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom Sida inte har något kontor i Östtimor, arbetar man multilateralt genom FN-organ.

Afghanistan efter valet: redan iakttas ett ökat intresse bland utländska investerare

Upphovspersoner: Brieger (övers), Natasha | Alami, Anayatullah
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska institutioner, Afghanistan, Korruption
Afghanistans första demokratiska val hölls den nionde oktober 2004.
Även om det är för tidigt att tala om stora förändringar står det redan klart att detta var en historisk milstolpe för det afghanska folket och att valet kommer ha en avgörande betydelse för den framtida utvecklingen i landet. Men medan Afghanistan har tagit ett stort steg framåt när det gäller folkbestämmande och frihet, är den ekonomiska situationen i landet i stort sett oförändrad.

Staten har ingen reell makt i södra Afghanistan

Upphovsperson: Almqvist, Börje
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2007
Ämnesord: Politiska institutioner, Afghanistan, Religiösa sekter och fundamentalism
Den afghanska centralmaktens inflytande i och kontroll över de oroliga områdena i södra Afghanistan är mycket svag. Banden mellan centralmakten och möjliga samarbetspartners, nätverk inom det pashtunska stamsamhället och de traditionella ledarna, har under en lång tid försvagats.

Sidor