Sökformulär

Politiska institutioner

Reformer kan stärka Afrika

Upphovspersoner: Strand, Cecilia | Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Politisk organisering, Afrika
I år firar FN 60-årsjubileum. Den kritiserade världsorganisationen står inför stora förändringar som kan ge små länder och fattiga nationer en starkare ställning,
bland annat genom ökad representation i säkerhetsrådet.
Afrikanska Unionen har lyckats ena sina medlemsländer om hur man vill företrädas i rådet. Av vem AU ska företrädas återstår det att enas om.

Om att förstatliga staten

Upphovsperson: Ehnmark, Anders
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Demokrati, Politiska institutioner, Kenya, Privatiseringar, Ägande
En olycka många afrikanska länder känner är privatisering av staten. Det är inte säkert att formerna ändras.
Parlamentet möts, regeringen sammanträder, det ser ut som vanligt. En radikal förändring har dock ägt rum.
Makt och bestämmanderätt ligger inte längre på samma ställe.
Det kan bero på globalisering eller en påtvingad öppenhet mot marknaden. Historiens knuffar gör att det plötsligt inte längre tar när medborgarna fattar beslut. Makt saknas där bestämmanderätten är.

Kommun säger nej till ekoby

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Politiska institutioner, Bostäder och boende, Sydafrika
"Som jag ser det vill kommunen ha apartheid tillbaka. Vi är färgade,
och därför ska vi inte ha rätt att stanna i det här området där vi alltid har bott" säger Colleen Solomons.
I Wilderness Heights har de boende kämpat i 10 år för rättigheten att stanna kvar och ersätta sina skjul av plåt och papp med en ekoby.

Nya avtal möter motstånd

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Europa, Imperialism
Bakom stängda dörrar förs diskussioner om den framtida handeln mellan EU och 78 fattiga länder.
EU menar att frihandel ska minska fattigdomen. Det betvivlas dock av många, inte minst i Syd.
"Vi ser de nya avtalen, och sättet att dingla med bistånd som en morot framför oss, som en del av en återkolonialisering" säger Thomas Deve, debattör från Zimbabwe.

Tveka inte, säger Mandela

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Skuldavskrivningar, Fattigdom, Ekonomiska institutioner
"Fattigdomen är ingen naturkatastrof utan har skapats av människor.
Fattigdomen kan utplånas av människor. Detta är inte en fråga om välgörenhet utan en fråga om rättvisa." Det sa Nelson Mandela inför de rikaste staternas diskussioner om avskrivningar av de fattiga ländernas skulder.

Sidor