Sökformulär

Privatiseringar

”EU:s patentpolitik en hälsokatastrof”

Upphovspersoner: Edquist, Kerstin | Kvarnsell, Johanna
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Peru, Europa, Läkemedel, Bolivia, Handelsavtal, Ekonomisk politik, Latinamerika, Hälsa, Privatiseringar, Ecuador, Upphovsrätt och patent, Centralamerika
När konkurrensen på världsmarknaden ökar vill EU stärka positionen för sina produkter. Ett sätt att garantera en större marknad är genom de handelsavtal som
är under förhandling med länder i Syd- och Centralamerika.
Men i Latinamerika höjs oroliga röster för att EU:s förslag på utökade patent på
mediciner kan leda till en hälsokatastrof med kraftigt ökade läkemedelskostnader.

Brasiliens mål: läkemedel för alla

Upphovsperson: Jönsson, Emma
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Sjukvård, Brasilien, Copyleft och upphovsrättskritik, Privatiseringar, Upphovsrätt och patent, Läkemedel
Brasilien har intagit en särställning i Latinamerika genom sin satsning på att göra effektiv,
säker och billig medicin tillgänglig för befolkningen. För tio år sedan införde landet en politik för generiska mediciner. Genom apoteksprogrammet Farmácia Popular do Brasil har man nu ökat tillgängligheten ytterligare.
Te

Utan bibblan stannar Sverige!

Upphovsperson: Berg, Bengt
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Bengt Berg betonar i artikeln värdet av folkbibliotekens verksamhet i ett demokratiskt samhälle : alla är välkomna, man kan delta i kultur- och samhällsdebatter och man kan låna böcker, musik och annat gratis. Han ser nu dessa bibliotek hotade av privatiseringar och beskriver de risker som medföljer om privata företag får ta över driften av våra bibliotek.

Debatten om bibliotek på entrepenad hösten 2010 på BIBLIST och i pressen

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Lena Lundgren sammanfattar debatten om bibliotek på entrepenad som förts på mailinglistan för bibliotekarier BIBLIST och i pressen. På BIBLIST tycker hon att debatten mest varit präglad av tyckanden snarare än verkliga argument. I medierna tycker Lundgren att debatten ineehållit mer uttalade ställningstaganden för eller emot entrepenader.

Nacka och vidare: lång och envis kamp väntar

Upphovsperson: Aghed, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Med utgångspunkt i debatten på Nacka Forum diskuterar Jonas Aghed privatiseringar av folkbibliotek. Han tar upp politikernas motiv för att vilja privatisera och sedan också de privata intressenternas motiv. Han hyser en oro för folkbiblioteken om privatiseringarna fortsätter. Jonas Aghed tror att det kommer att bli en lång och envis kamp framöver för att försäkra att de offentliga biblioteken förtsätter att drivas offentligt.

Om att skjuta mygg med bössa eller om Lena och Kerstin på Nacka Forum

Upphovsperson: Rydén, Kjell Arwe
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2011
Ämnesord: Privatiseringar, Offentlig sektor, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Kjell Arwe Rydén som arbetar på Bibliotek Nacka Forum sammanfattar den enda offentliga debatten om upphandlingen av driften av folkbiblioteken i Nacka. Några deltagare i debatten var Tobias Nässén, Lena Lundgren, Göran Hägg, Svante Weyler. Debatten kom att handla om upphandlingsprocessen, driftsformer för biblioteken och kvalité.

Sidor