Sökformulär

Privatiseringar

Tankar i hettans tecken

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Vatten, Privatiseringar
Hettan låg tung över Europa denna sommar. Facket fick frågan om det finns regler som förbjuder arbete när det är 30 grader varmt. Folk var lättirriterade, orkade inte röra sig eller tänka klart. Man duschade ofta. Grundvattennivån sjönk, brunnar sinade. Gräs-och skogsbränder härjade. Det varnades för rötmånadens följder. Det var nästan som i tropikerna.
Vattenfrågan har många dimensioner. På många håll privatiseras denna naturresurs och blir för dyr för invånarna. Ett hoppfullt tecken är att EU föreslagit en miljard euro för vattenbistånd till 77 länder i Syd.

Världsbanken missade målet

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner
Sedan slutet av 1980-talet har Världsbanken och andra givare styrt de ekonomiska omstruktureringsprogrammen i Moçambique.
Med den privata sektorn som drivande kraft skulle fattigdomen i Moçambique minskas och allt skulle konkurrensutsättas på den "fria marknaden".
Men, erkänner nu Världsbanken, det gick inte riktigt som man tänkt sig.

Vatten - en lönsam bisniss

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Multinationella företag, Naturresurser, Privatiseringar, Sjukdomar, Sydafrika
När kolera bröt ut längs Sydafrikas kust i augusti 2000 trodde man först att det var ännu ett av de sporadiska utbrott som då och då drabbar östkusten.
Men när det blev till en långvarig epidemi insåg man att något var annorlunda denna gång.
Två år tidigare hade kommunerna i området privatiserat vattenverken vilket lett till att invånarna skulle börja betala fullt pris för sitt dricksvatten. Men många fattiga hade inte råd att betala avgifterna och stängdes därför av från nätet.

Vatten: Men motståndet växer…

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2003
Ämnesord: Vatten, Politisk organisering, Privatiseringar, Sociala rörelser
Inte heller vid det senaste World Water Forum, i Japan i slutet av mars 2003, erkände deltagande ministrar att vatten är en mänsklig rättighet.
Inte heller lades det fram något förslag på hur man ska lösa ödesfrågorna om tillgång till rent vatten och förbättrade sanitära förhållanden. Denna ovilja, eller inkompetens, får motståndet att växa.

För allas rätt till vatten!

Upphovsperson: Nilsson, Jenny
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Vatten, Privatiseringar, Allmänningar, Europa, Varufiering
Den svenska regeringen talar med kluven tunga när det gäller människors rätt till rent vatten.
I Sverige ska vatten skötas av det offentliga och inga vinster får göras på vattenförsörjningen. Europaparlamentet, där Sverige har representanter, fastslog den femte mars att vatten är en mänsklig rättighet och avvisade ett förslag om att avreglera vattenförsörjningen i EU-länderna.
Men EU driver en helt annan linje gentemot övriga världen. I förhandlingar om WTO:s tjänstehandelsavtal GATS begär EU att europeiska vattenföretag ska garanteras marknadstillträde i 72 länder, varav fyra är Afrikagruppernas samarbetsländer. Sveriges regering stöder reservationslöst dessa krav.

Utbyggnad och avstängning

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Vatten, Privatiseringar, Sydafrika
Privatiseringen av vatten i Sydafrika har väckt stark kritik från frivilligorganisationer som organiserat sitt motstånd i olika nätverk.
- Erfarenheterna från privatisering av vatten i Sydafrika har varit bristande leverans, dålig infrastruktur och en oförmåga att leverera 25 liter gratis vatten per dag till alla. Vanligt folk har inte råd att betala, och det finns inga lyckade exempel att lyfta fram, säger George Dor från sammanslutningen South African Civil Society Water Caucus.

Trepartsalliansen: ett måste för framtiden

Upphovsperson: Öhrn, Hans
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Partier, Klassrelaterade frågor, Privatiseringar, Sydafrika, Strejker
ANC, regeringspartiet i Sydafrika, ingår sedan befrielsekampens tid i en allians med kommunistpartiet, SACP, och fackföreningsrörelsen Cosatu.
Samarbetet har inte alltid varit gnisselfritt och det har ofta spekulerats om hur länge det ska spricka.

Dåliga erfarenheter för länder i Syd

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Sverige, Södra Afrika, Sydafrika, Varufiering, Handel, Vatten, Zimbabwe, Mocambique, Privatiseringar, Ekonomiska institutioner, Kapitalism och vinstmaximering
Tillgång till rent vatten och goda sanitära förhållanden är mänskliga rättigheter. Dessa ska garanteras medborgarna av den stat de lever i. En förutsättning för att staten ska kunna göra det är att den själv bestämmer över sin vattensektor.

Protester mot dålig service

Upphovsperson: Eriksson, Åsa
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Infrastruktur, Vatten, Privatiseringar, Fattigdom, Investeringar, Sydafrika, Varufiering
Mbombela kommun i nordöstra Sydafrika privatiserade sitt vatten 1999 genom ett 30-årigt serviceavtal med vattenkonsortiet GNUC.
Enligt kommunen har avtalet inneburit förbättrad service för flertalet men många boende i fattiga förorter protesterar kraftigt mot bolaget, som har stora problem att få in avgifter.

Sidor