Sökformulär

Sexualitet

Gaymanifestation på stranden

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Österling, Martin (foto)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Sexualitet, Hiv/Aids
Marcel Hatch rapporterar på hemsidan http://gaycuba. ca om den stora gaymaniFESTation som ägde rum 14 juni i Havanna, på Ches födelsedag. Det är en ny hemsida som invigdes med hans rapport med massor av foton och videosnuttar. Många hundra samlades för att också lansera en ny kampanj mot HIV bland män som har sex med män. Det är ett gräsrotsinitiativ med slagordet ”Junto a tí” (tillsammans med dig). Hatch noterar att denna händelse inte tilldrog sig något som helst internationellt medieintresse, till skillnad från en uppdiktad ”Havana Gay Parade” som påstods ha stoppats 25 juni. Det fick, som så många skrönor, stor spridning.

Kuba modell för sexuell mångfald

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Vetenskap och forskning, Hiv/Aids, Mänskliga rättigheter, Kuba
”Kuba har en vittomfattande verksamhet för att främja mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. Människor som lever med HIV finns representerade i alla betydande beslutsorgan. ” Det konstateras i en rapport från USAs Hälso- och socialtjänstdepartements generalinspektör som utvärderar anslag till Kuba från Globala Fonden mot AIDS, TBC och Malaria. Rapporten identifierar också god praktik som kan stå som modell för andra länder och fanns mycket sådant på Kuba.

Katolska kyrkan, kondomer och hiv-test

Upphovsperson: Blom Mondlane, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Sexualitet, Religiösa institutioner, Mocambique, Hiv/Aids, Kristendom
”Det är inte tillåtet, under några omständigheter, att använda kondom. Man kan inte använda något ont för att göra gott. Nej till kondomer. Det är den kristna etiken!” Så uttalade sig nyligen padre Francisco Cuniela under det årliga kyrkorådsmötet i Moçambique.

En annan mansbild

Upphovsperson: Strand, Cecilia
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Sexualitet, Namibia, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet
Bilden av män i Namibia har fått sig en törn. Under 2005 skedde ett antal råa sexuella övergrepp och mord på unga flickor och kvinnor. Flera av dem var så
brutala att de skakade nationen och fick människor runt om i landet att arrangera att protestmarscher mot våldet.
Ombetja Yehinga, en hiv/aidsorganisation som bland annat arbetar med att utmana unga människors könsroller och sexualitet, tog initiativet till ett fotoprojekt som sedan blev en kalender, The Caring Namibian Man.

Grattis Niklas!

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sexualitet, Feminism och kvinnorörelse, Mäns övergrepp och våld, Genus och jämställdhet, Information, kommunikation och media
Porrindustrin fortsätter att växa och når allt fler. Men porrmotståndet har, av olika skäl, blivit allt svagare sedan 1990-talet.
Att Niklas Svenlin i somras tog upp striden mot porren på sin arbetsplats i Piteå, innebar en välkommen nytändning i debatten – både om porr och om arbetsmiljö.
I helgen fick han SAC Syndikalisternas civilkuragepris (se sidan 7). Grattis!

Sidor