Sökformulär

Vetenskap och forskning

Forskningsproposition får hård genuskritik

Upphovsperson: Falk, Hans
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet, Reformer
Kritiken från ledande genusforskare
är hård mot regeringens forskningsproposition ”Ett lyft för forskning och innovation”.
Trots att fem miljarder extra tillförts forskningen har genusperspektivet markant tonats ned jämfört med den förra propositionen från 2005. Då gav en sökning på ordet genus 80 träffar, nu endast sju.

Svenskhetens gränser går vid kroppen: Tobias Hübinette och Carina Tigervall om adoptivfamiljer och svensk vardagsrasism

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Vetenskap och forskning
Trots att begreppet ”ras” sedan länge
är tabu i Sverige, verkar en av svenskhetens tydliga gränser fortfarande gå vid den vita kroppen. Enligt forskare Arbetaren talat med är det dags att tala om ras igen.

Forskare länkar Australiens bränder till varmare klimat

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Australien, Miljökatastrofer, Naturkatastrofer, Vetenskap och forskning
Det inferno som drabbat Australien stämmer väl överens med forskarnas prognoser för konsekvenserna av klimatförändringarna.
Risken för nya bränder kan komma att fördubblas.
Nu ökar pressen på Australiens regering att vidta radikala
åtgärder för att minska utsläppen.

Sanningskommission om romer utreds

Upphovsperson: Carlman, Åsa
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Minoritetskulturer, Rasism och främlingsfientlighet, Sverige, Politiska institutioner, Vetenskap och forskning
En sanningskommission om kränkningar och diskriminering mot romer i Sverige diskuterades på den största konferensen om romer som hållits i landet.
"Romer i Sverige känner inte till sin egen historia, vi är lurade på den" säger Soraya Post.

På återseende

Upphovsperson: Malm, Andreas
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Sverige, Fossila bränslen, Vetenskap och forskning, Exploatering av arbete
Utdrag ur krönikan: "Själv har jag fått den stora förmånen att få ge ett litet bidrag till försöken att täppa igen klyftorna [mellan kunskap och handling när det gäller klimatfrågan]. Jag börjar nu arbeta som doktorand i projektet Lucid vid Lunds universitet, som förenar natur- och samhällsvetenskap i en enda integrerad totalitet i studiet av våra – reella,
och branta – utmaningar.
Jag själv ska studera de fossila bränslenas roll i kapitalackumulationen.
Jag hyser nämligen en misstanke om att besluten att exploatera först kol, sedan olja och naturgas är omöjliga att skilja från exploateringen av arbete. Om det stämmer måste vi genomföra stora, verkligt grundläggande förändringar i våra system för att – jepp – inte gå under."

Hivsiffrorna minskade förra året

Upphovsperson: Holmström, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Afrika, Hiv/Aids, Indien
I höstas fick vi veta att antalet personer som lever med hiv inte alls är 39,5 miljoner utan
”bara” 33,2 miljoner. Förklaringen är att UNAIDS och WHO, inför den årliga rapporten 2007, gjorde en stor översyn av statistiken. Där kom man bland annat fram till att tidigare siffror för Indien, Angola, Kenya, Moçambique, Nigeria och Zimbabwe var för höga och dessa länder står därför för 70 procent av sänkningen av hivförekomsten i världen.

Ekodass för bättre skördar och hälsosammare miljö

Upphovsperson: Jönson-Belyazid, Ulrika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Malawi, Afrika, Hygien och sanitet, Vetenskap och forskning, Miljö och ekologi
Diskussionerna kring kiss och bajs är på flera håll i Afrika livligare än någonsin.
Anledningen? Man har insett deras värde som gödningsmedel. När utvecklingsländerna nu går i bräschen för att kretsloppsanpassa sina toaletter blir ekodassen en allt vanligare syn på den afrikanska landsbygden.

Sidor