Sökformulär

Vetenskap och forskning

Ursprungsfolks livsstil och vetande: bidrar med kunskap till forskningen om klimatförändringar

Upphovsperson: Ahlberg, Annika
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Ursprungsfolk, Arktis, Vetenskap och forskning, Kanada
Ursprungsfolk som lever nära naturen har kunskaper som skulle kunna komma den
etablerade forskningen till gagn. Dels upplever de förändringarna dagligen och kan
rapportera om dem, dels kan de besitta viktiga kunskaper om hur man på olika sätt kan
anpassa sig till ett förändrat klimat. Detta faktum har uppmärksammats och har tagit
uttryck inom en rad olika forskningsprojekt.

Svensk rasbiologi och dess följder för aboriginerna

Upphovsperson: Hallgren, Claes
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2010
Ämnesord: Kolonialism, Politiska grymheter, Australien, Rasism och främlingsfientlighet, Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Sverige
I september 2004 och oktober 2007 återlämnades mänskliga kvarlevor som tagits till Sverige efter en expedition till Kimberley i Australien 1910-1911. Representanter för de aboriginska folken tog då på ett ceremoniellt sätt emot sina förfäder. (Se Fjärde Världen nr 3/2004.) Det var i första hand expeditionens ledare, Eric Mjöberg, som hade hemfört dessa kvarlevor.

Två böcker – två världsbilder

Upphovsperson: Persson, Ola
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2012
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Litteratur, Kulturmöte och kulturutbyte
Bokrecensioner.
Från äventyr till socialantropologi – så skulle man
kunna säga att
utvecklingen har
varit i skildringen av folk och
kulturer utanför
Europa.
Två personer
som kan stå
som exempel är
Rolf Blomberg,
”Folkhemmets
äventyrare”,
som han kallas
i Walter Repos
biografi, och
professorn i socialantropologi
Ulf Hannerz.
Han har just gett
ut boken ”Café
du Monde”.

Antropologi som övergrepp

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Pozzebom, Fabio Rodrigues (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2011
Ämnesord: Vetenskap och forskning, Ursprungsfolk, Brasilien, Venezuela
När SVT1 den 8 och 9 november 2011 sände José Padilhas dokumentärfilm Stammens hemligheter – Secrets of
the Tribe – var detta säkert en ögonöppnare för många.
Bakom de prydligt uppställda akademiska fältrapportböcker som universitetsstudenter i antropologi får läsa i
sina kurser, döljer sig ofta en betydligt brutalare verklighet. Som däremot inte finns med i texterna.

Strid om aidsstatistiken

Upphovsperson: Forsberg Langa, Annika
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Multinationella företag, Hälsa, Sjukdomar, Hiv/Aids, Internationellt bistånd, Vetenskap och forskning, Sydafrika
Lögn, förbannad lögn och statistik är ett ordspråk som kan appliceras på den sydafrikanska aidsepidemin.
Det menar i alla fall författaren och journalisten Rian Malan, som efter tre års forskande dragit slutsatsen att aidskrisens omfång manipuleras av läkemedelsindustrin. Hans åsikter möter hårt motstånd. Kritiken mot hans utspel har inte låtit sig vänta. Aidsaktivisterna i Treatment Action Campaign, TAC, har lyft fram brister i resonemanget, men trots det kvarstår en viktig, obesvarad fråga.

Sidor