Sökformulär

Vetenskap och forskning

Medicinska framsteg

Upphovspersoner: Lennartsson, Per-Olov | Lennartsson, Marianne
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Kuba, Hiv/Aids, Vetenskap och forskning, Läkemedel
Kuba är ett föredöme framför allt genom sitt väl utvecklade hälsosystem och den låga HIV-frekvensen. Kuba har på senare tid också utvecklat vaccin mot stafylokocker och kunna visa upp stadigt minskad barnadödlighet. År 2009 var den 4,7 av 1 000 födda. Inom hälsoforskning är Kuba också framstående, och utsågs till säte för det Globala forumet för hälsoforskning med fokus på
klimatförändringars påverkan på hälsan.

Kuba modell för sexuell mångfald

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Vetenskap och forskning, Hiv/Aids, Mänskliga rättigheter, Kuba
”Kuba har en vittomfattande verksamhet för att främja mänskliga rättigheter och respekt för sexuell mångfald. Människor som lever med HIV finns representerade i alla betydande beslutsorgan. ” Det konstateras i en rapport från USAs Hälso- och socialtjänstdepartements generalinspektör som utvärderar anslag till Kuba från Globala Fonden mot AIDS, TBC och Malaria. Rapporten identifierar också god praktik som kan stå som modell för andra länder och fanns mycket sådant på Kuba.

Språket formar förståelsen

Upphovsperson: Hultén, Charly
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Språk, Vetenskap och forskning
Det är ofta först i kontakt med en främmande världssyn som vi människor blir varse våra egna utgångspunkter.
Principerna och mönstren för vår förståelse framträder först i kontrasten mot något annat. Filosofer,
antropologer, astronomer, och fysiker är exempel på sådana som tack vare sina yrkens utmaningar kan komma att grubbla över sådana ting,
men de flesta av oss gör det inte.

Havsnomaderna urak lawoi

Upphovspersoner: Gianuzzi, Anna | Granbom, Lotta (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Vatten, Miljökatastrofer, Ursprungsfolk, Kulturella seder, Vetenskap och forskning, Resor och resande, Thailand
[Thailand: urak lawoi] Ann-Charlotte ”Lotta” Granbom,
socialantropolog från Lunds universitet, har som enda västerlänning bedrivit antropologiska fältstudier och skildrat havsnomaderna urak lawoi, en föga känd folkgrupp utanför Thailands västkust. Detta folkslag på runt 3000 personer har de senast decennierna fått se sin kultur, sitt språk och sin livsstil allvarligt hotade av den framväxande massturismen. I december 2004 kom nästa slag när tsunamins jättevågor tog med sig havsnomadernas hyddor, båtar och fiskeredskap.

”Natten tillhör den heliga peyote”: till minnet av Åke Hultkrantz

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturreligioner, Ursprungsfolk, Nordamerika, USA, Vetenskap och forskning
Åke Hultkrantz, professor emeritus i religionshistoria vid Stockholms universitet avled i början av oktober i år, 86 år gammal.
Förutom en närmast osannolik produktion när det gäller vetenskapliga texter i både svenska och internationella forskningssammanhang var Åke Hultkrantz också en skicklig författare, föreläsare och berättare.

”Födda ur ett bamburör”: puyumafolket på Taiwan i ständig förändring

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Erixon, Karin (ill.) | Cauquelin, Josiane (foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Taiwan, Naturreligioner, Ursprungsfolk, Vetenskap och forskning
Ett folk tvingas övergå från ett rörligt liv som jägare och enkla jordbrukare – till bofasta risodlare. Vad händer med deras myter, legender och ritualer? Vad händer med deras andliga liv? Efter att i perioder under många
år ha vistats hos puyumafolket på Taiwan har den franska forskaren Josiane Cauquelin fått fram några av svaren.

Farligast jobba udda tider

Upphovsperson: Fredriksson, Evelina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Arbetsliv, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet
Arbetsmiljön blir sämre i Sverige, speciellt för kvinnliga arbetare. Det visar LO:s nya rapport ”Trender i arbetsmiljön 2007 – klass och kön”. I den slås fast att ensamarbete och utsatthet för otrygga situationer är en klassfråga och att riskerna ökar vid arbete på udda tider.

Tid för alarmism

Upphovsperson: Warlenius, Rikard
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Vetenskap och forskning, Politiska avtal
Ur ledaren: "De senaste åren har nya vetenskapliga rön gjorts om hur den globala uppvärmningen påverkar våra ekosystem. Den traditionella gradualistiska synen på förändringar i naturen, att de sker gradvis och lite i taget, har alltmer övergetts för en dialektisk syn: När yttre förutsättningar som temperaturförändringar påverkar ett ekosystem sker förändringarna ofta i form av kraftiga ryck;
tipping points. Dessutom tenderar temperaturhöjningar att vara självförstärkande genom feedbackmekanismer.
Ett akut exempel: Förra sommaren rasade det arktiska ekosystemet – kanske nåddes en tipping point – då istäcket minskade med mer än en fjärdedel i förhållande till tidigare år."

”Klass och kön krävs på dagordningen”: Lena Gonäs finner nya vägar för arbetslivsforskningen

Upphovsperson: Fredriksson, Evelina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Klassrelaterade frågor, Arbetsliv, Arbetsmarknad, Vetenskap och forskning, Genus och jämställdhet
Kritiken mot den borgerliga regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet,
ALI, har varit hård, inte minst från forskarhåll. Många har frågat sig hur nedläggningen av ett internationellt välrenommerat forskningsinstitut om arbetsliv och arbetsmiljö rimmar med en påstådd
”arbetslinje”.
Under året har ett antal forskare gått från att kritisera till att rädda vad som räddas kan.
Lena Gonäs, professor vid Karlstad universitet,
som forskar om genus- och arbetsliv har bland annat skrivit boken På gränsen till genombrott: om det könsuppdelade arbetslivet.
Hon är en av initiativtagarna till den nystartade Föreningen för Sveriges arbetslivsforskare.

Sidor