Sökformulär

Visioner räcker inte

Upphovsperson: Bohlin, Rebecka
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
Nummer: 2009:18
År: 2009
ISSN: 0345-0961
Språk: sv
Relation: http://www.arbetaren.se
Ämnesord: Sverige, Partier, Facklig kamp och organisering, Klassrelaterade frågor, Spanien, Strejker, Socialism
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: a_18_visioner.pdf (264.86 KB)
De senaste åren har vänstern rört sig stadigt högerut, vilket bidragit till att möjliggöra den sittande regeringens aktuella politik. När ingen längre kräver sådant som sex timmars arbetsdag med bibehållen lön förflyttas mittpunkten. Det blir lättare att få pigavdrag för de rika att framstå som något normalt. Och när fackföreningsrörelsen agerar allt mer räddhågset, i konsensus med kapitalet,
blir det samtidigt lättare att få de ökande klyftorna och att allt fler jobb blir osäkra och lågbetalda att framstå som något naturligt. Låt oss därför komma ihåg att det finns exempel som visar att den politiska debatten kan gå i motsatt riktning. I förra veckan skrev Arbetaren om den växande anarkosyndikalistiska fackföreningen CGT i Spanien.
Dessa anarkosyndikalister går emot både arbetsgivare och övriga fack och framhärdar i att kapitalismen måste ifrågasättas och att lösningarna på
dagens kris måste gynna arbetarna. De kräver mer
än bara drägliga löner och arbetsförhållanden.
De inte bara förespråkar sådant som 35 timmars arbetsvecka, avskaffande av hela bemanningsbranschen och att arbetarna ska kunna ta över nedläggningshotade företag. De för fram sina visioner i aktuella samhällsdebatter och omsätter dem till konkreta dagskrav när de demonstrerar och ockuperar.