Sökformulär

Guldgruva stoppas av miljöskäl

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
Nummer: 2013:2
År: 2013
Sidnummer: 7
Språk: sv
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Miljöföroreningar, Chile
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: rfl_2013_2_s7.pdf (579.42 KB)
Guldgruvan Pascua Lamas verksamhet, på gränsen mellan Chile och Argentina, har stoppats
av det chilenska rättsväsendet. Detta sedan mycket allvarliga brister, bland annat vad gäller
tillvaratagande av giftiga avfall, uppdagats.