Sökformulär

Dubbel seger för Kuba i FN

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2007:01
År: 2007
Sidnummer: 7-7
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Kuba, Deklarationer, fördrag och konventioner, Imperialism
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: kuba_dubbel_seger_i_fn.pdf (83.63 KB)
Den återigen överväldigande segern för Kubas resolutionsförslag i FNs Generalförsamling om ett slut på USAs ekonomiska, handels- och finansiella blockad mot Kuba – 183 mot 4 - föregicks av ett sista försök från USA att grumla segern. Kontakter på presidentnivå ledde till en motion från Australien om ett tillägg till den kubanska resolutionen, om påstådda brott mot mänskliga rättigheter. Det är ju den tes USA sedan 15 år driver som grund för sin ekonomiska krigföring mot Kuba.
Det gick inte nu, men omröstningen om Australiens förslag visar tydligt var USA har sina vasaller och var de kan sätta in tumskruvarna. 126 länder röstade för Kubas motdrag att stoppa Australien/USAs tillägg.