Sökformulär

Globalarkivet är ett öppet och fritt arkiv. Vi har fulltexter av förenings- och tidskriftsmaterial med fokus på globala rättvisefrågor, solidaritet och hållbar utveckling.

Mat, jord och frihet - en kampanj för småbönders rätt till försörjning

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2007
Ämnesord: Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
DEN INTERNATIONELLA KAMPANJEN FÖR JORDREFORMER: MAT, JORD OCH FRIHET FIAN (FoodFirst Information & Action Network) och den globala bonderörelsen la Vía Campesina startade år 1999 den internationella kampanjen för jordreformer. Kampanjen utgår från den mänskliga rättigheten till mat och försörjning. För landsbygdsbefolkningar innebär rätten till mat att de har rätt till tillgång till de resurser som krävs för att producera mat, i första hand jord. Jordreformer är många gånger en nödvändig åtgärd för att fattiga lantbrukare ska få tillgång till och kontroll över jord, vatten, fröer och andra produktionsmedel.

Att skydda den mänskliga värdigheten-några framgånsrika fall i kampen mot hunger

Upphovsperson: FIAN International
Medarbetare: Strothenke, Wilma
Utgivare: FIAN International
År: 2007
Ämnesord: Vatten, Jord, Fattigdom, Jordlöshet, Mänskliga rättigheter
Tillgång till tillräcklig och lämplig mat är en grundläggande mänsklig rättighet som finns inskriven i internationell rätt. Men fler än 850 miljoner människor i världen lider av hunger och undernäring. Brist på mat eller mat av bristande kvalitet är vardag för dessa kvinnor, män och barn, liksom förorenat dricksvatten och därmed relaterade sjukdomar. De saknar ofta tillgång till nödvändiga resurser, såsom jord, vatten och fröer för att kunna producera sin mat eller arbete som ger tillräckliga inkomster för att kunna försörja sig. Här presenteras några fall av framgångsrikt arbete mot detta tillstånd.

Vatten - handelsvara eller mänsklig rättighet?

Upphovspersoner: Andéer, Lina | FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Vatten, Deklarationer, fördrag och konventioner, Sociala rörelser, Hälsa, Fattigdom, Mänskliga rättigheter
Det finns ett internationellt samförstånd då det rör betydelsen av tillgång till rent vatten för fattigdombekämpningen i världen. Bristen på rent dricksvatten och sanitet är en av de stora anledningarna till att sjukdomar, svält och fattigdom är så utbredd i utvecklingsländerna. FN har uppskattat att 1.1 miljard människor, eller en sjättedel av världens befolkning, saknar tillgång till rent vatten. År 2025 kan det vara så mycket som två tredjedelar som lider brist eller helt saknar tillgång till rent vatten.

Utbildningsmanual om FIAN och rätten till försörjning

Upphovsperson: FIAN Sverige
Medarbetare: Peuschel, Minja | Andéer, Lina
Utgivare: FIAN Sverige
År: 2008
Ämnesord: Deklarationer, fördrag och konventioner, Mänskliga rättigheter
Den här manualen är tänkt som hjälp för dig som ska hålla en kurs, ett seminarium eller en workshop om mänskliga rättigheter och hur man kan arbeta rättighetsbaserat. Störst tyngdvikt läggs på rätten till mat och rätten till försörjning, vilket är de teman FIAN arbetar med.
FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar med de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, främst rätten till försörjning.

Vit och rik?

Upphovsperson: Uppsäll, Linnea
Utgivare: Svalorna Latinamerika
År: 2008
Ämnesord: Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Bolivia, Utbildning och skola
(Linnea Uppsäll, Bolivia, inlägg 8):
Svalorna LA stöder flera organisationer som arbetar på landsbygden. I lördags besökte jag en kurs i kommunikation och mänskliga rättigheter som samarbetsorganisationen Cised ordnat. Vi var i byn Tacamara tre timmar från La Paz men ljusår ifrån en vanlig arbetsdag på kontoret.

Låt oss tala om ungdomar

Upphovsperson: Håkansson, Markus
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2008
Ämnesord: Afghanistan, Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Barn och ungdomar
Självmordsbomber, nytalibaner, korruption, krigsherrar, opium och internationella styrkor – medierapporteringen från Afghanistan är ensidig och fokuserar nästan uteslutande på problemen. Utan tvekan är det så. Det kanske inte är så konstigt egentligen. Utmaningarna i Afghanistan är både många och stora och att hävda att rapporter om framsteg eller bedrifter hamnat i permanent medieskugga är knappast en överdrift.

Sidor