Sökformulär

Afrika

AU-parlamentet invigt

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika
Det panafrikanska parlamentet har formellt invigts. Till president, eller talman, valdes en diplomat från Tanzania, Getrude Ibengwe Mongella.
Även medlemmarna i det nyinrättade säkerhetsrådet har nu utsetts.
Under sig har Mongella, vald på fem år, fyra vicepresidenter som representerar regionerna södra, norra, centrala och västra Afrika. Uppslutningen vid invigningen i Addis Abeba den 18-20 mars var inte total. I parlamentet sitter 202 ledamöter som representerar 41 av Afrikanska Unionens 53 medlemsländer.

Krönika: Europeiskt bistånd bara en återbetalning

Upphovsperson: Nhampossa, Diamantino
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2007
Ämnesord: Politisk historia, Afrika, Internationellt bistånd, Kolonialism, Europa
Afrika är utan tvekan den fattigaste kontinenten. Det var slavhandeln och senare kolonialepoken som orsakade detta. Denna Europas jakt på rikedom ledde till lidande och nöd, att afrikansk kultur och moral raserades samt att stater med lokala ekonomier inte kunde utvecklas.

Inlägg till Sveriges Afrikastrategi

Upphovspersoner: Lindström, Niklas | Björsson, Gabi | Afrikagrupperna
Utgivare: Afrikagrupperna
År: 2007
Ämnesord: Handelsavtal, Hälsa, Hiv/Aids, Fattigdom, Afrika, Internationellt bistånd, Matsäkerhet, Imperialism
Regeringen har avviserat en ny afrikastrategi för sitt biståndsarbete. Afrikagrupperna presenterar ett inlägg i denna debatt: Inlägget fokuserar på idén om en total liberalisering av handeln, Sveriges roll i EPA-förhandlingarna, synen på vad som är en ”sund ekonomisk politik”, analysen av anledningarna till den utbredda fattigdomen i Afrika och bristen på uppmärksamhet som tillägnats sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), samt hur TRIPS-avtalet i WTO har gett negativa effekter när det gäller tillgängligheten av bromsmediciner i fattiga länder.

Sidor