Sökformulär

Afrika

Om val och valresultat

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Politiska val, Afrika
Det är lätt att misströsta om Afrika när man läser tidningarna. Det mesta är dåliga nyheter. Positiva nyheter slås inte upp stort, de blir knappt ens notiser. Men det finns framsteg värda att notera.
I Afrika idag pågår färre väpnade konflikter än för bara sex år sedan.
Handeln inom Afrika har ökat och ekonomin har förbättrats,
enligt IMF, som för i år förutspår en femprocentig tillväxt för 26 länder på kontinenten. Fem av världens tio snabbast växande ekonomier finns i Afrika.

Räds ej marginaliseringen

Upphovsperson: Flink, Ingvar
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2004
Ämnesord: Ekonomisk utveckling och tillväxt, Afrika, Ekonomisk historia
Att Afrika marginaliseras i världsekonomin behöver inte nödvändigtvis vara negativt. Afrika har varit en del av världshandeln i över tusen år och resultatet har inte varit lysande. Dagens marginalisering är den tredje. De båda första gav Afrika utrymme för egna initiativ, men de misslyckades eftersom Afrika båda gångerna till följd av relativ ekonomisk svaghet hamnade i underordnade roller.

Sätt press på alla regeringar

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Afrika, Sydafrika, Genus och jämställdhet, Utbildning och skola
Världen är rörande enig, åtminstone i ord, om hur viktigt det är med utbildning.
Men i praktiken går det alldeles för långsamt framåt och det blir därför allt viktigare att sätta press på
regeringar, beslutsfattare och biståndsgivare.
I april är ett sådant tillfälle när kampanjen ”Utbildning för alla”
drar i gång över hela världen.
I år fokuserar den på flickors skolgång.

Reformer kan stärka Afrika

Upphovspersoner: Strand, Cecilia | Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Politisk organisering, Afrika
I år firar FN 60-årsjubileum. Den kritiserade världsorganisationen står inför stora förändringar som kan ge små länder och fattiga nationer en starkare ställning,
bland annat genom ökad representation i säkerhetsrådet.
Afrikanska Unionen har lyckats ena sina medlemsländer om hur man vill företrädas i rådet. Av vem AU ska företrädas återstår det att enas om.

Nya avtal möter motstånd

Upphovsperson: Olausson, Viktoria
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2005
Ämnesord: Politiska institutioner, Afrika, Europa, Imperialism
Bakom stängda dörrar förs diskussioner om den framtida handeln mellan EU och 78 fattiga länder.
EU menar att frihandel ska minska fattigdomen. Det betvivlas dock av många, inte minst i Syd.
"Vi ser de nya avtalen, och sättet att dingla med bistånd som en morot framför oss, som en del av en återkolonialisering" säger Thomas Deve, debattör från Zimbabwe.

Sidor