Sökformulär

Bolivia

Evo Morales:10 budord för att bygga en bättre värld

Upphovsperson: Evo Morales
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Bolivia, Latinamerika, Deltagande Demokrati, Mänskliga rättigheter, Jämlikhet
På massmötet i Vallegrande 8 oktober lade Evo Morales lade fram 10 Budord: ” ett viktigt budskap till de nya generationerna för att bygga en bättre värld, mer jämlik, utan invaderare och invaderade, utan massförstörelsevapen, där militärutgifterna styrs om till fattigdomsutrotning, där välfärden erkänns som mänsklig rättighet, där bankerna inte bestämmer, med verklig och deltagande demokrati, utan härskarklasser finansdynastier. En värld där politiken står i livets tjänst med etiskt och moraliskt ansvar, där de murar rivs som splittrar människor och folk och ……..

Massmöte i Vallegrande 9 oktober, Che Guevara - 50 år i Bolivia

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Che Guevara, Bolivia, Ursprungsfolk och mångfald, Internationell soldiaritet
Vi var långt över tiotusen med Che Guevaras familj - dottern Aleida, brodern Martin, m fl -gerillakamraterna Pombo och Urbano, ALBA-länders ledare, Bolivias president Evo Morales talade: ”Vi har samlats här i Vallegrandes symboliska stad, bönder, ursprungsfolk, studenter, ungdomar, sakkunniga, konstnärer och intellektuella från många länder, i en gemensam antiimperialistisk, antikolonialistisk, antikapitalistisk hälsning till Che som kämpade för Vårt Amerika. Vår bästa hyllning är att fortsätta hans kamp.

Hur ser demokrati ut?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Styrelseskick, Bolivia, Ecuador, Kuba, Venezuela, USA
Det är rubriken på en recension i Monthly Review av en ny bok av den kanadensiske samhällsvetaren Arnold August. Han har länge följt den kubanska utvecklingen men har nu också tagit med utvecklingen i ALBA-länderna i boken: Kuba och dess grannar: Demokrati i rörelse. Den recenseras som en ”viktig bok om deltagande demokrati och folkmakt i de ALBA-länder som utgör bålverk för 2000-talets socialism och antiimperialism i Latinamerika: Kuba, Venezuela, Ecuador och Bolivia. […] Boken ger oss inte bara den kanske mest kunniga redogörelsen på engelska för Kubas valsystem. Den tillhandahåller också många möjligheter att följa den diskussion som pågår bland kubaner om hur samhällsdemokratin ska öka och byråkratin bekämpas.” Arnold jämför också med hur det är i USA och omöjligheten för folkflertalet att delta i ett politiskt system som grundar sig på rätten till hejdlös privat kapitalackumulation.

Revolution på 4000 meters höjd Bokrecension

Upphovsperson: Björkman, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Politik, Litteratur, Ursprungsfolk, Bolivia
Med presidenten Evo Morales har Bolivia vuxit till en ny typ av socialism skriver journalisten Leandro Schclarek Mulinari i sin bok Revolution på 4000 meters höjd, utgiven på Murbruks förlag 2011. Redan på omslaget har boken en antikolonial vinkling med ett fotografi av den brasilianska fotografen Joao Padua: en kvinna som på världens högst belägna golfbana utanför Las Paz i traditionell klädsel svingar ett golfslag med de magnifika bergen i bakgrunden. Mulinari diskuterar många framsteg i samhällsutvecklingen och förändringen i relationerna mellan världen och Latinamerika. Hans bok är en viktig sammanfattning av Bolivias roll också på det globala planet..

Mirakelmissionen i Bolivia: Räddar synen på miljoner

Upphovsperson: Björkman, Torbjörn
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hälsa, Latinamerika, Bolivia, Kuba
Mirakelmissionen är tillsammans med alfabetiseringskampanjen ”Jag kan visst” de ALBA-projekt som mest direkt förbättrat flest människors levnadsvillkor. Mirakelmissionen går ut på att återställa eller rädda synen där det går, framför allt operation av gråstarr. Det hela började med alfabetiseringskampanjen i Venezuela 2002, då det visade sig att många hade för dålig syn. En skytteltrafik med flyg upprättades till Kuba och operation där på löpande band. Sedan har ögonkliniker byggts upp i flera länder och i Bolivia har över en halv miljon återfått sin syn.

Vit och rik?

Upphovsperson: Uppsäll, Linnea
Utgivare: Svalorna Latinamerika
År: 2008
Ämnesord: Internationellt bistånd, Mänskliga rättigheter, Bolivia, Utbildning och skola
(Linnea Uppsäll, Bolivia, inlägg 8):
Svalorna LA stöder flera organisationer som arbetar på landsbygden. I lördags besökte jag en kurs i kommunikation och mänskliga rättigheter som samarbetsorganisationen Cised ordnat. Vi var i byn Tacamara tre timmar från La Paz men ljusår ifrån en vanlig arbetsdag på kontoret.

Organisering i Bolivia

Upphovsperson: Ekholm, Karin (text & foto)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2007
Ämnesord: Ursprungsfolk, Sociala rörelser, Bolivia
[Bolivia: aymara] När kokaodlaren Evo Morales valdes till president i december 2005 fick Bolivia sin första president från ursprungsbefolkningen. Bolivias sedan länge diskriminerade majoritet har numera en representant på landets högsta politiska post och många bedömare anser att det kan förklaras med att han inte tillhör ett etablerat politiskt parti. Dessa har sedan länge mist folkets förtroende och får nu hård konkurrens av sociala rörelser vars organisering utgår från identitet, kultur och etnicitet. Fortfarande återstår dock mycket för att människor ska få reellt inflytande i de demokratiska processerna och aktivt kunna påverka sin egen utveckling. Hundratals gräsrotsorganisationer i landet arbetar med olika insatser för deltagande demokrati och lokal utveckling, framför allt satsar man på utbildning och försörjningsstöd till ursprungsfolken.

Kampanjen mot IMF:s åtstramningskrav

Upphovsperson: Wallin, Lasse
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Nicaragua, Övrigt juridik, Ekonomiska institutioner, Utbildning och skola, Bolivia
(OBS! Denna PDF innehåller även en annan artikel)Millenniemålen för att minska fattigdomen har inte påverkat Internationella valutafondens krav på låga och minskade sociala utgifter i Nicaragua. Kommer valen i november att förändra situationen? VFSN deltar i en internationell kampanj mot IMF.

Latinamerika: inför vägvalet

Upphovsperson: Enghardt, Ingvar
Tidskrift/källa: Nyheter från Nicaragua
År: 2006
Ämnesord: Venezuela, Partier, Sociala rörelser, Bolivia, Socialism, Reformer, Argentina, Demokrati, Latinamerika, USA
Faktum är att internationella konflikter sedan lång tid är sällsynta i Latinamerika. Inre sociala och ideologiska motsättningar förekommer desto oftare, etnisk och kulturell diskriminering kan finnas finns med i bilden. Mapuches kamp för överlevnad i södra Chile eller zapatistupproret i södra Mexiko ger prov på detta. På senare år har vi upplevt en serie sociala revolter och politiska revolutioner i Latinamerika, karismatiska ledare har trätt fram och medvetenheten har höjts hos massorna.

Sidor