Sökformulär

Demokrati

Människorättsproblem i Indonesien

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Rättstillämpning och rättssäkerhet, Demokrati, Indonesien, Politiska val, Mänskliga rättigheter, Övrigt religion
Enligt både inhemska och utländska valobservatörer uppfyllde förra årets allmänna val i Indonesien demokratiska regler. Det var det första direkta valet till landets högsta ämbeten - president- och vice-presidentposterna. Man har också stora förhoppningar om att den nya regeringen skall kunna reformera det tunga sociala, politiska och ekonomiska arvet från de militära härskarna. Kort sagt är det reformer för bättre levnadsvillkor och respekt för mänskliga rättigheter.

Politiken på Timor rör på sig

Upphovsperson: Hedström, Lotta
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén | Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2005
Ämnesord: Sverige, Partier, Demokrati, Östtimor, Politiska val, Internationellt bistånd, Politiker
Exakt på dagen ett år, den 19 oktober, efter förra besöket landar fem aktiva eller före detta svenska riksdagsledamöter igen i Dili. Vi skulle köra del två av vårt utbytesprogram med det 88 personer starka östtimoresiska parlamentet. I fjol gällde det hur man skapar en fungerande statsbudget med stark inblandning av de folkvalda. I år är temat valproceduren och valkampanjande.

Östtimorkommitténs medlemsmöte

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2006
Ämnesord: Föreningsliv, Demokrati, Facklig kamp och organisering, Östtimor, Politiska institutioner
Östtimorkommittén anordnade den 7 december på 30-årsdagen av Indonesiens invasion ett öppet medlemsmöte.
Talare var Thomas Johansson från Lärarförbundets Stockholmskrets och riksdagsledamot Lotta Hedström (mp).

Svensk-Kubanska insläppt på Bokmässans Internationella torg: protest gav resultat.

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Antiimperialism, Kuba, Sverige, Demokrati
Många stödde uppropet mot det beslut som Internationella Torgets styrgrupp tog att bannlysa Kuba-föreningen. Sveriges regering tillhör de allra mest Kuba-fientliga i Europa och i Sverige har regeringspartierna fritt spelrum för sin demonisering av det land som i hela tredje världen hyllas för sitt enträgna motstånd mot den rika världens herravälde och utplundring av den fattiga.
”Vi förstår inte vad Internationella Torgets styrgrupp har för intresse av att bara ge utrymme för dem och utestänga information om varför Kuba inte bara kunnat överleva denna USAs långvariga och mångsidiga krigföring utan också utvecklats till en så stark inspirationskälla och avgörande kraft i Latinamerikas demokratiska utveckling.” Så stod det bl a i uttalandet som bidrog till att styrgruppen tvingades ändra sitt beslut.

Förändring i Havanna och i Miami

Upphovspersoner: Persson, Anita | Strömdahl, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2008
Ämnesord: Kuba, Demokrati
Rafael Hernandez från Kuba deltog i internationella författarkongressen i juni i Stockholm, i ett panelsamtal med de kubanska författarna René Vasquez Díaz, från Malmö, och Mayra Montero från Miami, samt USA-journalisten Ana Menendez. Intressant nog kom samtalet inte att handla så mycket om de förändringar i Kuba som media spekulerar så mycket om, utan om svårigheterna att vara ”dissident” i Miami, och om förhoppningarna om en öppning där. (Se även artikeln ”Kubanskt regimskifte ... i Miami!” i nummer 2008:04). Det blev istället under två kvällar på Latinamerikansk bokhandel i Stockholm som Rafael Hernandez diskuterade situationen i Kuba. Han är förhoppningsfull om en utvecklad socialism men ser också svårigheter.
Rafael Hernandez är redaktör för ”Temas, cultura, ideologia, sociedad”, tidskrift för debatt, som startade 1995 för att främja samhällspolitisk och kulturdebatt.

Svenskt stöd till USAs ekonomiska och propagandakrigföring

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Kuba, Sverige, Demokrati, Politiska institutioner, USA, Non-Governmental Organizations (NGOs), Spionage och undergrävande verksamheter
Svenska borgerliga politiker, framför allt folkpartister och kristdemokrater samarbetar aktivt med USAs program för systemskifte på Kuba, genom att med pengar stödja samma femtekolonnare. KIC samarbetar också med SILC (Svenskt Internationellt Liberalt Center) för att "stödja politiska fångar och stärka den förbjudna kubanska frihetskampen". De svenska och europeiska partierna och s k NFO-er blir allt viktigare redskap för att förmedla pengar till medlöparna på Kuba. I regeringsförklaringen fördöms Kuba men inte den krigsförbrytare som har upprättat koncentrationsläger på ockuperad kubansk mark.

Regnbåge av genus, färger, åldrar: facklig kongress på Kuba

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2007
Ämnesord: Fackliga rättigheter, Kuba, Demokrati, Arbetsliv, Genus och jämställdhet
En oundviklig observation när man ser ut över de 1.400 ombuden på CTCs kongress är den regnbåge av genus, hudfärger och åldrar som är Kubas fackliga ledarskap. 19:e kongressen ägde rum på Havannas kongresspalats och frågorna kretsade kring hur man ska öka produktivitet och effektivitet och lönerna. För de flesta ombuden är det deras första kongressen, medan det för andra blivit en tradition.Kongressen krävde större deltagande i företagsledningen. ”Det är mer nödvändigt än någonsin som en kanal för arbetarna när det gäller ledning, planering och kontroll över produktion och tjänster, bättre användande av resurser, produktivitet, kvalitet och besparingar”, enligt den rapport som diskuterades.
Kvinnorna spelar en viktig roll i Kubas Fackliga Centralorganisation, CTC, och dess 19 Fackförbund. Andelen kvinnliga förtroendevalda är 54 %, men mer på lokal nivå med 58 %. 90 av 169 kommunala CTC-avdelningar leds av kvinnor.

Sidor