Sökformulär

Demokrati

Om korruption och fred i Aceh

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Partier, Indonesien, Rättstillämpning och rättssäkerhet
1998 var ett år då t.o.m. Suhartos kumpaner och
generaler ansåg att demokrati stod för allting gott. Idag
däremot tenderar demokratin att få skulden för allt som
är dåligt. Även radikala NGO:s [Non-Governmental
Organizations] och de liberala medierna hävdar ofta att
korruptionen beror på demokratin och att decentraliseringen har öppnat vägen för ohederliga politiker.
Frihet och val kan vara bra för andra ändamål, men inte
för att bekämpa korruption. Istället behövs andra medel
– ”titta bara på Singapore”. Och nyligen har det hävdats
att valen måste skjutas upp för att ”bevara freden i
Aceh”.

Bageridebatt i Granma: Kasta inte ut barnet ...

Upphovspersoner: Garcia,, J.P. | Paez, N.
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Socialism, Ekonomisk politik, Reformer, Ägande, Kuba
I en pågående debatten i dagstidningen Granma diskuteras ägandets roll i ett socialistiskt samhällsbygge. Vad menas med samhällelig egendom? En debattör hävdar vikten av samhälleligt ägande av produktionsmedlen men att det inte räcker med ägande, det måste också bygga på arbetarnas delaktighet i makten. En annan menar att ägandet inte är viktigt, utan att makten kan utövas på annat sätt, och att det viktiga är att skapa jämlika möjligheter och fördelning av produktionsresultatet.

Västpapuas tredje folkkongress

Upphovsperson: Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Demonstrationer, Kampformer, Nationella befrielsekamper, Non-Governmental Organizations (NGOs), Manifestationer, Indonesien, Västpapua
Måndagen den 17 oktober 2011 trängde folk in på
fotbollsplanen Zakheus som ligger strax bakom St.
Pauls mellanstadieskola i distriktshuvudstaden Jaya-
pura. De som kom var delegater från olika delar av
landet som hade kommit för att deltaga i Västpapuas
tredje folkkongress (Kongress Rakyat Papua III -
KRPIII) som skulle vara till den 19 oktober. Indone-
siens minister för politik och säkerhet var också in-
bjuden till kongressen, men han inte dök upp.

Experiment för att stärka politikens roll Nationalförsamlingen beslutar

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Myndigheter och förvaltning, Kuba
I augusti beslöt nationalförsamlingen att anta de nya riktlinjerna för den ekonomiska och sociala politiken. De beslöt också att dela in Havannalänet (söder om Havanna stad) i två nya län, Artemisa och Mayabque, och att där pröva en återgång till läget före 1992 och skilja uppgiften som ordförande i läns- och kommunfullmäktige från uppgifterna som förvaltningschefer. Ordförandens dubbla roller och lojaliteter – väljarna och de folkvalda respektive tjänstemännen - har visat sig lägga hämsko på fullmäktiges kontroll över förvaltningen i stället för tvärtom.

1 maj på Revolutionstorget

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Demonstrationer, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
Hela Havanna verkade vara i rörelse. Det var en vacker gryning och temperaturen behaglig.
Tåget närmade sig. Första ledet med kanske 100 ungdomar i bredd bar en jättelik banderoll över hela den 8-filiga vägbredden: ”Socialismen är och förblir hoppet.” Sedan vällde de fram som en flodvåg. Tätt, tätt, tätt över hela den breda esplanaden i arbetskläder eller civilt, vårdpersonal, arbetare, hotellpersonal, gatusopare stolt viftande med sina sopkvastar. Alla åldrar, alla färger, alla kategorier gick i tåget, dansade, trippade, hoppade och gungade förbi. Det var rena folkfesten, stämningen var bedövande hög. Brödskrivarna i DN, SvD o.s.v. som påstår att folk är utkommenderade kan ljuga ostraffat då de vet att de flesta av deras läsare inte haft chansen att vara med.

Var annars än på Kuba?

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
Var annars träffar du på en marxist-leninistisk bartender gift med en universitetsprofessor?
Var annars träffar du på en f.d. högt uppsatt politiker som kör taxi och lever som vanligt folk?
Eller skolvaktmästare och restauranganställd som gärna poserar med tjusiga Che-tatueringer?
Eller en rektor på ett stort universitet som är granne och bästa vän med en av chaufförerna?

Färska intryck från Kuba

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Det var med spänning jag återkom till Kuba efter nästan två år. Hur skulle snacket gå inför de förändringar som är på gång och efter Kommunistpartiets kongress? Någon var besviken för att politbyrån inte hade föryngrats mer, någon tyckte det var ovidkommande att inslaget av kvinnor och afrokubaner ökat så starkt i centralkommittén, någon hade väntat sig fler beslut och klarare besked om framtiden. Andra framhöll själva rådslagsprocessen. Någon ansåg att man måste vänta och ge det hela en chans, åtminstone till uppföljningen i januari 2012. Folk vill se resultat, helst snabbt. Alla uttrycker kritik och olika uppfattningar, men det finns ett grundmurat stöd för samhällsskicket och de allra flesta är beredda att kämpa för det Kuba uppnått: självständighet, oberoende och socialism.

Med Raul Castros ord Om kommunisternas kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
I sitt inledningsanförande underströk Raul Castro att det inte handlar om chockterapi, ingen ska lämnas åt sitt öde, utan om att överge den millimeterrättvisa som begränsat produktivkrafternas utveckling. Den icke statliga sektorn ska öka och flexibiliseras och politik och ekonomi decentraliseras. Han kritiserade hårt byråkratin och hur förändringar av detta slag blockerats tidigare. Han påminde om att det inte finns något slut i sikte på den globala ekonomiska kris som också påverkar Kuba. Inte heller på klimatförändringarna. Eller på USA-NATOs krigspolitik mot tredje världen. Eller på USAs blockad för att svälta ut kubanerna, som västvärldens kubafobiska kunskapsregimen ständigt bortser från.

Sidor